Newyddion

News pane

Y sefyllfa’n gwaethygu wrth i oediadau ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion allanol yng Nghymru gynyddu

30 Hyd 2018 - 11:06yp

Mae materion sy’n peri pryder sylweddol ac mae angen camau gweithredu, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol.

£5.4 miliwn o dwyll a gordaliadau wedi’i nodi yng Nghymru trwy'r Fenter Twyll Genedlaethol

22 Hyd 2018 - 12:16yp

Mae'r adolygiad diweddaraf yn datgelu £1 filiwn ychwanegol o'i gymharu â'r rownd flaenorol

Dod o hyd i ddewisiadau amgen i wastraff tirlenwi yng nghymru

10 Hyd 2018 - 12:03yp

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru wedi'i ‘rheoli'n dda’ ond mae rhai cynghorau sydd wedi optio allan yn dal i ddibynnu ar dirlenwi

Astudiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

6 Medi 2018 - 5:10yp

Bydd yr astudiaeth yn adolygu'r cynnydd a wnaed gan awdurdodau lleol wrth gyflawni eu dyletswyddau newydd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Byddwn yn helpu i nodi cyfleoedd i wella'r trefniadau rheoli a darparu presennol. 

Adroddiadau er budd y cyhoedd i fethiannau o ran llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn pedwar cyngor cymuned

6 Medi 2018 - 10:55yb

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru heddiw wedi cyhoeddi adroddiadau er budd y cyhoedd gan amlygu methiannau o ran trefniadau llywodraethu a diffygion mewn rheolaeth ariannol mewn pedwar Cyngor Cymuned – Llanwnnen, Penalu, Tirymynach a Chwitffordd

Swydd gwag newydd mewn adnoddau dynol

17 Awst 2018 - 12:42yp

Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd mewn adnoddau dynol?

Fy Ngwasanaethau Cynllunio

8 Awst 2018 - 3:33yp

A ydych wedi cael profiadau o gynllunio yng Nghymru?

Roedd WEFO yn wynebu her enfawr i neilltuo arian yr Undeb Ewropeaidd cyn Brexit

31 Gorff 2018 - 3:14yp

Ond mae’r risg y bydd Cymru yn colli peth cyllid, mewn senario dim cytundeb, yn llai yn awr yn dilyn newid ym mholisi’r Trysorlys a gyhoeddwyd ychydig ddyddiau cyn cyhoeddi Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol

Ai chi fydd ein Prentis Archwilio Ariannol nesaf?

27 Gorff 2018 - 10:35yb

Rydym wedi lansio Rhaglen Prentisiaeth ac yn chwilio am dri pherson i ymuno â’n tîm Archwilio Ariannol.

Archwilydd Cyffredinol newydd yn dod i'w sywdd

23 Gorff 2018 - 1:00yp

Mae Adrian Crompton wedi cymryd drosodd yr awenau fel Archwilydd Cyffredinol Cymru, gan olynu Huw Vaughan Thomas a ymddeolodd yr wythnos ddiwethaf.

Tudalennau