Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae Archwilio Cymru yn symud

10 Mawrth 2023
 • Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.

  Bydd ein safleoedd newydd yn rhoi man gwaith inni  sy’n fwy modern, cost-effeithiol a chyfeillgar i'r amgylchedd – gan adlewyrchu ein bod yn mynd ati o ran gweithio hybrid, gan leihau ein costau a'n hôl troed carbon.

  Ein cyfeiriad newydd yw:

  1 Cwr y Ddinas
  Stryd Tyndall
  Caerdydd
  CF10 4BZ

   

  ,
  Mae ein ffyrdd o weithio wedi’u trawsnewid wrth fynd ati i weithio’n hybrid a chydnabod yr angen i leihau ôl troed carbon a bod mor effeithlon â phosibl yn y ffordd rydym yn cynnal ein busnes. Er bod Heol y Gadeirlan wedi ein gwasanaethu'n dda dros y blynyddoedd, bydd symud i Gwr y Ddinas yn rhoi gofod gwaith mwy modern a hygyrch i ni yng nghanol Caerdydd a fydd yn gweddu'n well i'n hanghenion. Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol