Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ceisiadau ar gyfer yr wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau ar agor!

06 Mawrth 2023
 • Mae digwyddiad profiad gwaith Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol bellach yn cymryd ceisiadau

  Rydyn ni'n gyffrous iawn am ail Wythnos Mewnwelediad a Sgiliau Gwaith yng Nghaerdydd eleni. Ar ôl rhaglen mor llwyddiannus yn 2022 – rydym yn falch iawn o fod yn rhan o raglen Clwstwr Caerdydd eto eleni.

  Am beth mae'r digwyddiad?

  Mae'r Wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau yn rhaglen profiad gwaith arobryn sy'n cael ei rhedeg gan Bartneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol i gefnogi myfyrwyr o gefndiroedd incwm isel wrth geisio gyrfa broffesiynol.

  Mae'r rhaglen arloesol hon yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr gysylltu â chyflogwyr a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

  Mae hwn yn gyfle gwych i fyfyrwyr i’w helpu i gysylltu â chyflogwyr a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Bydd yr wythnos yn caniatáu i fyfyrwyr adeiladu eu cyfweliadau, gweithio mewn tîm, meithrin perthynas a sgiliau trafod, yn ogystal â llawer mwy.

  Mae clwstwr Caerdydd yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar archwilio nifer o gyfleoedd sydd ar gael o fewn y sector cyhoeddus.

  Beth sydd o dan sylw?

  Ymhlith y cyflogwyr sy'n ategu'r rhaglen mae Archwilio Cymru, GIG Cymru a Llywodraeth Cymru.

  I bwy mae'r digwyddiad?

  Anelir y cyfle at fyfyrwyr blwyddyn 12 a blwyddyn 13 o gefndiroedd difreintiedig sy'n mynd i ysgolion yn ardal de-ddwyrain Cymru. Mae 30 o lefydd ar gael ar y rhaglen a gorchuddir yr holl gostau teithio, yn ogystal â chinio a ddarperir bob dydd.

  Sut wyf i’n ymrestru?

  I gael gwybod mwy am gymhwysedd y cynllun a sut i wneud cais, edrychwch ar wefan SMBP [yn agor mewn ffenestr newydd].

  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw ddydd Gwener 31 Mawrth.