Colled sylweddol i bwrs cyhoeddus oherwydd gweithgarwch anghyfreithlon a llywodraethu gwael mewn cynghorau cymuned
Gweithgarwch anghyfreithlon a methiant i arfer safonau gofynnol o reolaeth ariannol a llywodraethu yng Nghyngor Cymuned Ynysawdre, Llangynwyd Ganol ac Abertyleri a Llanhiledd.
Angen gweithredu ar frys mewn cynghorau cymuned i fynd i'r afael â gweithgarwch anghyfreithlon a llywodraethu gwael
Darganfuwyd gwariant anghyfreithlon a threfniadau llywodraethu annigonol yng Nghynghorau Cymuned Llanarmon, Magwyr gyda Gwndy, Llanpumsaint a Sili Larnog yng Nghymru
Bod yn Hyfforddai Graddedig yn Archwilio Cymru
Fel rhan o'n hymgyrch recriwtio hyfforddeion graddedig bresennol, rydym wedi recordio pennod podlediad gyda dau o'n Hyfforddeion Graddedigion presennol.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

 • Cyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen adroddiad ar Gyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu…

 • Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd - Taliadau anghyfreithlon a methiannau llywodraethu (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover image

  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 • Cyngor Cymuned Ynysawdre- Rheolaeth Ariannol Annigonol a Cholledion i Bwrs y Wlad (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover image

  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 • Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol - Rheolaeth ariannol annigonol a cholledion i bwrs y wlad (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover image

  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 • Cyngor Gwynedd – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen ar adroddiad ar Gyngor Gwynedd – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol

  Cynhaliwyd yr asesiad hwn am fod cynaliadwyedd ariannol yn parhau i fod yn risg i gynghorau sy’n rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth…

 • Cyngor Cymuned Sili a Larnog – Diffygion mewn Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr yr adroddiad

  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 

Digwyddiadau

Tai - Sgyrsiau Trawsiwerydd
Bydd y sgwrs drawsiwerydd nesaf yn cael ei chynnal ar Hydref 28 am 3 o'r gloch y prynhawn yng Nghymru, 11 o'r gloch y bore amser Nova Scotia.
Date
28 Hydref 2021
Time Starts:
15:00
Time Ends
16:30

Blogiau

 • Graddio mewn i bandemig
  Graddio mewn i bandemig
 • Wythnos ym mywyd archwilydd dan hyfforddiant
  Wythnos ym mywyd archwilydd dan hyfforddiant
 • Rhannwch eich barn: A yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar y trywydd iawn?
  Mae ysgolion ac athrawon yn wynebu gwaith mawr i…
  Rhannwch eich barn: A yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar y trywydd iawn?

Trydar