Cyhoeddiad diweddaraf

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Adroddiad Interim

  Asesiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2020-21 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2020. 

 • Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol

  Ym mis Ionawr 2020, bu inni ymgynghori ar gynigion i newid y drefn o archwilio cynghorau tref a chymuned Cymru.

 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fe...

Latest Blogs

 • Peintio canfas gwag
 • Mae llawer mwy o wasanaethau'n symud ar-lein, ond a yw pawb yn teithio ar yr un cyflymder?
  Wrth i wasanaethau digidol gyflymu'n sydyn yn ystod y pandemig,...
 • Proses ddwy ffordd yw gwirfoddoli, sy’n gwneud gwahaniaeth i bawb sy’n gysylltiedig â hi
  Gofynnwyd i mi unwaith ystyried rôl fel Prif Weithredwr sefydliad...
 • Llyfrgelloedd – mwy na llyfrau
  Ers ein hedefyn Twitter am wasanaethau llyfrgell yn ôl ym mis...

Digwyddiadau i ddod