Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Brentisiaethau Cyllid ar agor

31 Mawrth 2023
 • Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn ennill a dysgu drwy gyfrwng prentisiaeth lefel uwch?

  Yna darllenwch ymlaen i ganfod mwy am ein Rhaglen Brentisiaethau Cyllid!

  Beth sy’n gynwysiedig?

  Mae ein rhaglen yn gyfnod sefydlog tair blynedd ac mae wedi'i anelu at y rhai sydd am ddilyn gyrfa ym maes cyllid.  Byddwch yn chwarae rhan yn yr archwiliad o dros 800 o gyrff cyhoeddus ar draws Cymru wrth gwblhau hyfforddiant proffesiynol gyda'r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) o lefel 2 i lefel 4.

  Mae'r rhaglen gyffrous hon hefyd yn cael ei ategu gyda hyfforddiant proffesiynol ychwanegol a bydd gennych fentor a chyfeilydd hefyd i roi ganllaw i chi ar hyd y ffordd.

  Eisiau gwybod mwy am gyfansoddiad y sector cyhoeddus? Wel, byddwch hefyd yn astudio ar gyfer modiwl cyllid penodol ar y sector cyhoeddus.

  Yn Archwilio Cymru, rydym wir o blaid dyfodol ein prentisiaid a byddwn yn eich hyfforddi a'ch ategu drwy ein rhaglen brentisiaethau sy'n darparu llwybr posibl i'n cynllun i raddedigion.

  Ydych chi'n chwilio am ffordd o wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddinasyddion Cymru? Yna, efallai bydd y rhaglen hon i chi!

  Eisiau gwybod mwy am fod yn brentis yn Archwilio Cymru?

  Mae ein prentisiaid wedi ennill gwobrau, darllenwch am ddyfarniad Prentis y Flwyddyn i Eleri Davies [yn agor mewn ffenest newydd] neu sut waeth criw o'n prentisiaid yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru [yn agor mewn ffenest newydd].

  Edrychwch ar adran newyddion a blogiau ein gwefan [yn agor mewn ffenestr newydd] lle dewch o hyd i straeon gan brentisiaid cyfredol a’r gorffennol.

  Pam Archwilio Cymru?

  Rydym yn cymryd dysgu a datblygu ein hyfforddeion o ddifrif, ac fe gewch eich ategu’n lawn tra byddwch yn cydbwyso eich astudiaethau â'ch swydd weithgar fel hyfforddai.

  Rydym yn cynnig pecyn hael o fanteision:

  • 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (heb gynnwys gwyliau banc cyhoeddus)
  • Pecyn cyflog hael
  • Cynllun beicio i'r gwaith
  • Disgowntiau siopa
  • Tanysgrifiadau proffesiynol
  • Cyfleoedd dysgu a datblygu helaeth, gan gynnwys trwyddedau LinkedIn

  Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 12 Ebrill 2023 ac rydym yn cynllunio i’r asesiadau ddigwydd yn yr wythnos sy’n dechrau ar Ebrill 24 2023. Ceir rhagor o wybodaeth ar sut i wneud cais a sut i fod yn gymwys ein gwefan [yn agor mewn ffenest newydd].