Newyddion

News pane

Ymunwch â’n tîm cyfathrebu sydd wedi ennill sawl gwobr!

1 Mai 2018 - 3:04yp

Canfuwch fwy a gwench gais arlein

Yr Archwilydd Cyffredinol yn lansio Cod diwygiedig i archwilwyr

1 Mai 2018 - 10:31yb

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi Cod Ymarfer Archwilio diwygiedig, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynharach eleni. 

Mae angen mwy o gymorth ar bobl sy'n wynebu rhwystrau iaith a chyfathrebu i'w helpu i gael mynediad i wasanaethau cyhoeddus

25 Ebr 2018 - 1:32yp

Mae angen i gyrff cyhoeddus weithredu gwasanaethau dehongli a chyfieithu er mwyn sicrhau mynediad cyfartal i bawb

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol yng Nghymru

24 Ebr 2018 - 11:44yb

Y darlun sydd ohoni

Ein Strategaeth Pobl

11 Ebr 2018 - 10:21yb

Oes gennych ddiddordeb mewn gweithio inni? Neu eisiau gwybod sut fath o gyflogwr ydym ni?

Mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu cynllun blynyddol ar gyfer 2018-19

29 Maw 2018 - 11:20yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2018-19, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion.

Apwyntiad Archwilydd Cyffredinol newydd

14 Maw 2018 - 3:45yp

Edrychwn ymlaen at groesawu Adrian Crompton i’w swydd newydd fel Archwilydd Cyffredinol Cymru yn dilyn pleidlais Aelodau’r Cynulliad i gefnogi ei enwebiad yn ystod Cyfarfod Llawn heddiw.

Rydym wedi cael ein henwebu am ddwy wobr

9 Maw 2018 - 1:35yp

Gwobr Arloesedd CIPFA ar gyfer Adrodd Ariannol a Thîm Adnoddau Dynol y Flwyddyn

Swyddfa Archwilio Cymru yn cyrraedd safon iechyd corfforaethol efydd

6 Maw 2018 - 10:32yb

Cydnabyddiaeth am Iechyd a Llesiant yn y Gweithle

Mae’r system addasu tai yng Nghymru ‘yn gymhleth, yn adweithiol ac yn annheg’

22 Chwef 2018 - 12:45yb

Mae cwsmeriaid yn fodlon iawn, ond mae hyn yn cuddio system nad yw’n llwyddo i bawb a allai elwa arni, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Tudalennau