Newyddion

News pane

Archwilydd Cyffredinol yn adlewyrchu ar ei 8 mlynedd yn y swydd

19 Gorff 2018 - 12:23yp

Mae’r Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas, wedi ysgrifennu llythyr ymadawol i Gadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Canllaw newydd yr Archwilydd Cyffredinol yn rhoi i ni'r gwir am gyllid cyhoeddus Cymru

16 Gorff 2018 - 10:37yb

Mae ein canllaw diweddaraf yn edrych ar sut y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu hariannu yng Nghymru, sut y caiff cyllidebau eu pennu, a sut y mae'r cyrff cyhoeddus yn adrodd ar eu perfformiad

Mae gwasanaethau y tu allan i oriau o dan straen

12 Gorff 2018 - 12:30yb

Mae problemau staffio a lefelau morâl isel yn rhoi gwasanaethau dan straen, er bod cleifion yn ymddangos fel pe baent yn fodlon â’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn ar y cyfan.

Blwyddyn gynhyrchiol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

14 Meh 2018 - 12:04yb

Cyflawnodd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru y rhaglen eang o waith a amlinellwyd yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18.

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

12 Meh 2018 - 9:00yb

Heddiw, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Pinewood.

Archwilydd Cyffredinol yn derbyn CBE yn rhestr anrhydeddau Pen-blwydd y frenhines

8 Meh 2018 - 10:49yp

Am wasanaethau i archwilio cyhoeddus ac atebolrwydd yng Nghymru

Mae buddsoddiad cynghorau mewn llety i oedolion ag anableddau dysgu yn ateb y galw presennol

24 Mai 2018 - 12:30yb

Er gwaethaf y cynnydd, mae'r trefniadau presennol yn annhebygol o fod yn addas ar gyfer y dyfodol, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Helpwch i lywio ein harchwiliadau a'r pynciau a ddewiswn

22 Mai 2018 - 10:06yb

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar flaenraglen waith Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae’n rhaid i gamau gweithredu gyfateb â brwdfrydedd os yw uchelgais llesiant cenedlaethau’r dyfodol i gael ei wireddu yng nghymru

10 Mai 2018 - 12:30yb

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adolygiad blwyddyn gyntaf o sut y mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gweithredu’r ddeddfwriaeth newydd

Tudalennau