Datganiad Hawlfraint

  • Ceidw Archwilydd Cyffredinol Cymru neu Swyddfa Archwilio Cymru yr hawlfraint am wybodaeth yn y cynllun cyhoeddi.
  • Gall yr holl ddeunydd sydd ar gael drwy wefan Swyddfa Archwilio Cymru gael ei lawrlwytho, ei gopïo neu ei atgynhyrchu am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng heb fod angen caniatâd penodol. Mae hyn ar yr amod y caiff y deunydd ei atgynhyrchu yn gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn dull difrïol nac mewn cyd-destun camarweiniol. Lle y cyhoeddir y deunydd gan eraill neu lle y rhoddir y deunydd i eraill, dylid cydnabod y ffynonellau a'r statws hawlfraint.

O bryd i'w gilydd gall adroddiadau'r Archwilydd Cyffredinol a chyhoeddiadau eraill yr Archwilydd Cyffredinol neu Swyddfa Archwilio Cymru gynnwys gwybodaeth sy'n destun hawlfraint y Goron, megis lle rydym wedi atgynhyrchu gwybodaeth a gynhyrchwyd yn uniongyrchol gan un o gyrff y Goron. Mewn achosion o'r fath, bydd yr Archwilydd Cyffredinol neu Swyddfa Archwilio Cymru wedi cynnwys datganiad hawlfraint a dylai defnyddwyr gymryd sylw o'r datganiad hwn a gweithredu yn unol ag ef. Gweinyddir hawlfraint y Goron gan Llyfrfa ei Mawrhydi. I weld Nodiadau Canllaw Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (OPSI) ar faterion hawlfraint amrywiol, ewch i wefan OPSI [Agorir mewn ffenest newydd]

Nid yw'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am ddeunydd sydd ar gael ar wefannau allanol.

Os ydych yn cynnal neu'n datblygu gwefan, nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu'n uniongyrchol â thudalennau ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru. Fodd bynnag, ni ddylech roi dolen â gwybodaeth ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru mewn unrhyw fodd sy'n awgrymu perthynas â, neu gymeradwyaeth gan Swyddfa Archwilio Cymru, neu sydd yn camfynegi bod cynnwys Swyddfa Archwilio Cymru wedi'i gyhoeddi gan unrhyw un heblaw Swyddfa Archwilio Cymru.