Newyddion

News pane

Datgelu cynllun i wneud Swyddfa Archwilio Cymru yn fwy beiddgar ac yn fwy uchelgeisiol

2 Ebr 2019 - 12:02yb

Archwilydd Cyffredinol newydd Cymru yn cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol cyntaf, ar y cyd â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Rheoli Gwastraff yng Nghymru

27 Maw 2019 - 12:00yp

Edrychom ar sut ydym yn rheoli ein gwastraff yng Nghymru

Angen mwy o bwyslais ar atal gwastraff

21 Maw 2019 - 12:00yb

Yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol, mae Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i ganolbwyntio ar gynyddu ailgylchu, ond dylai atal gwastraff ddod yn gyntaf

Cynyddu'r paratoadau at Brexit 'heb gytundeb', ond mae'r darlun yn amrywio ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru

19 Chwef 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn amlinellu negeseuon allweddol i holl gyrff cyhoeddus Cymru wrth iddynt gynllunio i reoli goblygiadau Brexit

Chwe cham tuag at graffu gwell yng Nghymru

12 Chwef 2019 - 12:00yb

Mae papur trafod a rhestr wirio wedi'u lansio er mwyn helpu i wella'r ffordd mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn cael eu dwyn i gyfrif

Diffygion o ran llywodraethu a rheoli ariannol mewn dau gyngor cymuned

30 Ion 2019 - 10:00yb

Mae adroddiadau er budd y cyhoedd a gyhoeddwyd heddiw (30 Ionawr 2019) gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn tynnu sylw at ddiffygion hirsefydlog mewn dau gyngor cymuned

Gwariant ar staff asiantaeth wedi “cynyddu’n sylweddol” dros y blynyddoedd diwethaf

22 Ion 2019 - 12:08yb

Mae angen data cyson y gellir eu cymharu, yn ogystal ag arweinyddiaeth gref, i reoli'r gwariant ar staff dros dro, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Angen gwelliannau brys i drefniadau archwilio mewnol cynghorau tref a chymuned yng Nghymru

17 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn datgelu “gwendidau sylweddol” y mae angen mynd i’r afael â nhw

Daffodils

Safon bresennol rheoli arian yn “siomedig” mewn gormod o gynghorau tref a chymuned yng Nghymru

15 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn galw am weithredu brys wrth i’r swm o arian y mae cynghorau lleol yn ei reoli barhau i gynyddu

Teithio rhatach ar fysiau i bobl ifanc

10 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn craffu ar gynllun ‘FyNgherdynTeithio’ Llywodraeth Cymru, gan godi cwestiynau ynghylch gwerth am arian

Tudalennau