Newyddion

News pane

Gorwario gan gyngor yn disbyddu’r cronfeydd wrth gefn

17 Hyd 2019 - 10:00yb

Methiannau mewn llywodraethiant ariannol yn golygu bod Cyngor Tref wedi gorwario £100,000

Helpwch i lunio ein trawsnewidiad digidol fel Datblygydd Drupal

16 Hyd 2019 - 4:49yp

A ydych chi'n ddatblygydd Drupal uchel ei gymhelliant gydag agwedd arloesol at ddatrys problemau?

Angen newidiadau i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus er mwyn iddynt wireddu eu llawn botensial

8 Hyd 2019 - 12:00yb

Mae angen i BGCau ddechrau meddwl a gweithredu’n wahanol, a chael y rhyddid i weithio’n fwy hyblyg, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Lansiwch yrfa sy’n cyfrif

4 Hyd 2019 - 10:48yb

Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen i raddedigion bellach ar agor

Llai o aelwydydd mewn tlodi tanwydd ond Llywodraeth Cymru yn methu â chyrraedd ei thargedau

3 Hyd 2019 - 12:04yb

Targedau sy’n ymwneud â dileu tlodi tanwydd yn ‘hynod uchelgeisiol’ o ystyried cymhlethdod a diffyg rheolaeth Llywodraeth Cymru ar rai achosion allweddol

Patrymau gwariant cyhoeddus ers datganoli ‘yn ddiddorol ac, o bosibl, yn annisgwyl’

27 Medi 2019 - 12:53yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru’n bwrw golwg dros y ffordd y mae gwariant cyhoeddus wedi newid ers datganoli o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – diweddariad

25 Medi 2019 - 4:20yp

Yr Archwilydd Cyffredinol yn anfon llythyr at Bwyllgor y Cynulliad ar y cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus

Angen gwella gwasanaethau i bobl ifanc

19 Medi 2019 - 12:04yb

Adroddiadau’n adnabod diffyg cymorth mewn meysydd allweddol 

Loteri cod post ar gyfer ‘drws blaen’ newydd i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion

12 Medi 2019 - 12:04yb

Er bod canolbwyntio ar wasanaethau ataliol yn helpu i leihau’r galw

Ymunwch â’n tîm Cyfnewidfa Arfer Da

19 Awst 2019 - 12:00yp

Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd?

Tudalennau