• Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
  Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
  Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • Dwy fenyw yn eistedd wrth ddesg yn siarad, gyda gliniadur ar y ddesg
  Rydym yn cyflogi! Ymunwch â'n tîm i helpu lunio'r dyfodol
  Fydd rôl Cyfarwyddwyr Archwilio yn bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio, g
 • pedwar myfyriwr o amgylch bwrdd yn gweithio gyda'i gilydd
  Allwch chi fod yn ein Hyfforddai Graddedig nesaf?
  Ydych chi newydd orffen yn y brifysgol ac yn chwilio am eich gyrfa nesaf? Neu ar hyn o bry
 • Pedwar person yn eistedd yn gweithio ar liniaduron
  Ydych chi am fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf? Peidiwch edrych ymhellach
  Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd ac rydym wrthi'n chwilio am ymge
 • Pedwar o bobl yn eistedd wrth fwrdd gyda gliniadur
  Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
  Rydym am recriwtio uwch archwilwyr i ymuno â'n Grŵp Archwilio Perfformiad
 • newspaper, apprentice icon, microphone
  Mae ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Brentisiaethau Cyllid ar agor
 • Llun o fag gwaith
  Ydych chi'n chwilio am her newydd? Ymunwch â ni yn Archwilio Cymru.
 • Llun o fag gwaith
  Rydym yn bwriadu recriwtio Peiriannydd TGCh i ymuno â ni yn Archwilio Cymru.
 • Llun o fag gwaith
  Rydym am gyflogi Swyddog Dadansoddi Data i ymuno â'n tîm.
  Rydym yn chwilio am unig
 • Llun o fag gwaith
  Rydym am gyflogi Archwilwyr Arweiniol (Cyfrifon) i ymuno â'n tîm.
  Ydych chi ar hyn o bryd yn gweithio mewn tîm cyllid ond yn chwilio am her newydd neu'n gweithio o fewn archwilio ond hoffech gael
 • lightbulb
  Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion Archwilio Cymru ar agor am geisiadau
 • icon of three people
  Archwilio Cymru yn cyflogi ar gyfer dwy swydd newydd
 • bag papurau
  Cyfleoedd lleoliadau gwaith Archwilio Cymru
 • Image of four icons of a mountain, laptop, lightbulb and three people
  Mae Rhaglen Brentisiaethau Archwilio Cymru ar agor i wneud cais!
  Yna hwyrach y bydd Rhaglen Brentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan i chi!
 • Icon of a person with wings
  Wythnos Prentisiaethau 2022