Aelod Annibynnol Pwyllgor Sicrwydd Risg ac Archwilio

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Aelod Annibynnol o’n Pwyllgor Sicrwydd Risg ac Archwilio?

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymru?

Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.

Gweld mwy
Article
Example image

Llithro’r lles i mewn: Iechyd Meddwl a COVID-19

Gweld mwy
Article
Example image

Cyrchu mewnol Llywodraeth Cymru o wasanaethau TGCh wedi ei r...

Roedd y prosiect cyrchu mewnol yn cynrychioli newid arwyddocaol ar ôl blynyddoedd lawer o ddarparu TGCh drwy gontract allanol ac mae'n cyd-fynd yn dda â rhaglen foderneiddio TGCh ehangach y llywodraeth.

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilio Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ym...

Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19

Gweld mwy
Article
Example image

Penodi Ann-Marie Harkin yn Gyfarwyddwr Gweithredol yn Archwi...

Gweld mwy
Article
Example image

Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19

Gweld mwy
Article
Example image

Prif bwyntiau o weminar ICAEW ar lywodraethu da yn y sector ...

Gweld mwy
Article
Example image

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru

Gweld mwy
Article
Example image

Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilio Cymru yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaetha...

Gweld mwy
Article
Example image

Lansio cylchlythyr Archwilio Cymru

Gweld mwy
Article
Example image

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyflwyno ar lywodraethu da yn y...

Gweld mwy
Article
Example image

Cyrff y GIG yn cynnal llywodraethu da yn ystod argyfwng COVI...

Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi cynnal llywodraethu da i raddau helaeth drwy gydol yr argyfwng, gyda threfniadau diwygiedig yn eu galluogi i lywodraethu mewn modd darbodus, hyblyg a thrylwyr

Gweld mwy
Article
Example image

Tair swydd newydd yn Archwilio Cymru

Rydym yn edrych am Bennaeth Cyfathrebu, Rheolwr Prosiect Newid a Swyddog Prosiect Newid.

Gweld mwy