Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Cyfrifon GIG Cymru yn dangos adlewyrchiad cywir o gyllid ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf

16 Medi 2021
 • Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ffeithlun ddiwygiedig ar gyfrifon cryno'r GIG (Cymru) ar gyfer 2020-21.

  Gweld y ffeithlun

  Mae ein ffeithlun yn dangos canlyniadau ariannol cyfunol y saith bwrdd iechyd lleol, tair ymddiriedolaeth GIG ac un awdurdod iechyd arbennig yng Nghymru. Mae'n tynnu sylw at y wybodaeth allweddol, gan esbonio sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario a chrynhoi perfformiad ariannol y cyrff iechyd.

  Fel y dangosir yn y ffeithlun, ariennir GIG Cymru yn bennaf gan Lywodraeth Cymru ac yn 2020-21 gwariodd £9.6 biliwn. Mae'n cyflogi 88,000 o bobl sy'n gweithio mewn ysbytai, y gymuned a gwasanaethau cymorth.

  Yn 2020-21 derbyniodd GIG Cymru £1.3 biliwn o gyllid ychwanegol i ganolbwyntio ar bandemig COVID-19. Ymhlith pethau eraill roedd hyn yn cynnwys gwariant ar gostau staff ychwanegol, prynu offer diogelu personol, y rhaglen frechu, creu ysbytai maes ac offer ychwanegol. 

  ,
  The scale of additional funding provided to support NHS Wales through the COVID-19 pandemic is unprecedented. I hope our infographic provides a useful visual representation to explain how this and other income has been utilised. While the NHS Wales summarised accounts for 2020-21 give a true and fair reflection of its financial position, four Welsh NHS bodies failed to meet their financial duty to break even over a three-year period. These bodies have accumulated deficits of £235m over the last three years. The combined deficit across all bodies in 2020-21 was £48m, compared to £89 million the previous year. Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol