Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Ymateb syfrdanol i'n harolwg #EichTref yn gynharach eleni

22 Gorffennaf 2021
 • Themâu wedi’u crynhoi yn ein blog diweddaraf

  Rydym wedi derbyn ychydig dros 2,400 o ymatebion gan ddinasyddion a busnesau am ganol eich trefi lleol.

  ,
  Roedd ein harolwg #EichTref yn llwyddiant ysgubol ac mae wedi rhoi llawer o wybodaeth i ni gnoi cil drosto – diolch i bawb a gymerodd ran.
  ,

  Rydym wedi mynd drwy'r data ac wedi coladu rhai themâu allweddol o'ch ymatebion, y gallwch eu gweld yn ein blog diweddaraf.

  Os ydych dal yn awyddus i barhau â’r sgwrs, rydym wedi cynnwys mwy o gwestiynau yn ein blog felly mae croeso i chi gysylltu â mwy o ymatebion.

  Ein nod yw cyhoeddi ein hadroddiad ar adfywio canol trefi ym mis Medi 2021.

   

   

  ,