Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Cyfleoedd ar gael ar Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

15 Awst 2022
 • Mae'r Senedd yn chwilio ar hyn o bryd am ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i ymuno â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru. Os byddant yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn rhan o'r Bwrdd a fydd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru ac am sicrhau bod y sefydliad yn cael ei reoli’n effeithlon ac yn gost-effeithiol. Caiff y Cadeirydd ei benodi gan Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru, felly fe gaiff ei benodi'n Aelod Anweithredol o'r Bwrdd i ddechrau. Mae'r Bwrdd yn cynnwys: Pum aelod anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd) Archwilydd Cyffredinol Cymru Tri chyflogydd Swyddfa Archwilio Cymru Canfuwch fwy Swnio fel rhywbeth y byddai gennych ddiddordeb ynddo? Edrychwch ar wefan y Senedd [yn agor mewn ffenest newydd] i ganfod mwy. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Medi 2022. 

  If successful, candidates will be part of the Board responsible for the strategic direction of Wales Audit Office and ensuring the efficient and cost-effective running of the organisation.

  The Chair will be appointed from the Non-Executive Members of Wales Audit Office, so will be appointed as a Non-Executive Member of the Board initially.

  The Board is made up of:

  • Five non-executives (including the Chair)
  • The Auditor General for Wales
  • Three Wales Audit Office employees

  Find out more

  Sound like something you’d be interested in?

  Take a look at the Senedd’s website [opens in new window] to find out more.

  Deadline for applications is 16 September 2022.