Example image

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru: dysgu mewn amgylchedd cyfeillgar

Roeddem am ganfod mwy am sut mae ein prentisiaid yn gweld prentisiaeth Archwilio Cymru, felly gwnaethom ofyn ychydig o gwestiynau i'r prentis presennol, Paige.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Storm berffaith – yr argyfwng costau byw a cham-drin domesti...

Roedd hi'n eithaf anodd i mi ddod o hyd i'r geiriau i ddechrau'r blog hwn ar gam-drin domestig gan fod fy niddordeb i, fel llawer o bobl eraill', yn dod lot o brofiad personol.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Mae mynd i’r afael â thlodi yn golygu mynd i’r afael â’r dat...

Daeth ein hadolygiad i dlodi yng Nghymru i ben yr wythnos diwethaf, wrth gyhoeddi adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol: Amser am Newid – Tlodi yng Nghymru

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Cerdded yn esgidiau pobl eraill

Ers dechrau 2022, mae’r tîm astudiaethau Llywodraeth Leol wedi bod yn astudio tlodi yng Nghymru ac ymateb y sector cyhoeddus i’r her enfawr hon.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Costau Byw a Rhoi’r Fidog i gadw

Rydym yn edrych ar effaith yr argyfwng costau byw ar gymunedau yng Nghymru. Dyma’r cyntaf mewn cyfres o flogiau yn edrych ar sut y gall archwiliad helpu gwasanaethau cyhoeddus i ymateb i'r argyfwng.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Mesur llwyddiant y Cwricwlwm newydd i Gymru

Wrth i'r flwyddyn ysgol ddod i ben, mae Cymru'n edrych ymlaen at garreg filltir bwysig ym mis Medi 2022 gydag addysgu'r Cwricwlwm newydd i Gymru am y tro cyntaf.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Mae pethau'n poethi i fynd i'r afael â newid hinsawdd

Bum wythnos ers i ni weld y tymereddau uchaf yng Nghymru ac mae pethau’n poethi i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Taliadau Uniongyrchol yng Nghymru

Ym mis Ebrill cyhoeddwyd adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar ddarpariaeth Taliadau Uniongyrchol awdurdodau lleol.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Gofal heb ei drefnu yng Nghymru – system dan bwysau cynyddol

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Ar 3 Chwefror 2022, cymerodd pedwar o Brentisiaid Archwilio Ariannol ail flwyddyn Archwilio Cymru ran yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru (adran Cyfrifyddiaeth).

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Seibergadernid – blwyddyn ymlaen

Manteisio ar y cyfle i fyfyrio ar effaith ein gwaith

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Helpu i adrodd y stori drwy gyfrwng rifau

Offeryn cynaliadwyedd ariannol llywodraeth leol

Gweld mwy