Example image

Gwneud gwahaniaeth a chael traweffaith gadarnhaol ar gyrff cyhoeddus Cymru.

Cyn dod i weithio i Archwilio Cymru fel Uwch Archwilydd, roeddwn wedi gweithio i'r un corff ers deng mlynedd.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Sicrhau bod y glaswellt yn parhau i fod yn wyrdd ar gyfer cy...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Dyma pam rydym ni’n benderfynol o wneud Swyddfa Archwilio Cy...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Faint o frys sydd i ymdrin â’ch argyfwng salwch difrifol ond...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Felly, beth allwch ei ddisgwyl fel un o Hyfforddeion Gradded...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Fy atebion i dri chwestiwn pwysig am gynllun hyfforddeion Sw...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Sut y penderfynais newid gyrfa a dod yn hyfforddai yn Swyddf...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Yr hyn mae Cynllun Swyddfa Archwilio Cymru i Raddedigion yn ...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Fy nhaith syfrdanol i ddod yn hyfforddai yn Swyddfa Archwili...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Cynaliadwyedd Cymru wledig – mae rhesymau i fod yn optimista...

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Drws blaen gofal cymdeithasol i oedolion

Gweld mwy
Blogiau
Example image

O na fyddai bathodyn Sgowtio ar gyfer ‘Brexit’…

Gweld mwy