Example image

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru: dysgu mewn amgylchedd cyfeillgar

Roeddem am ganfod mwy am sut mae ein prentisiaid yn gweld prentisiaeth Archwilio Cymru, felly gwnaethom ofyn ychydig o gwestiynau i'r prentis presennol, Paige.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Galw am wybodaeth gliriach ynglŷn â gwariant ar newid yn yr ...

Mae angen mwy o fanylion ar newid yn yr hinsawdd mewn datganiadau ariannol

Gweld mwy
Blogiau
Example image

O Hyfforddai Graddedig i Archwilydd Arweiniol

Ymunais ag Archwilio Cymru newydd ymadael â'r brifysgol ym mis Mehefin 2015 fel Hyfforddai Graddedig Archwilio Ariannol.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Y gweithredoedd tu ôl i’r geiriau

Dydyn ni ddim yn enwog am gael teitlau bachog ar gyfer ein hastudiaethau cenedlaethol yma yn Archwilio Cymru, ond mae hwn yn dipyn o lond ceg hyd yn oed yn ôl ein safonau ni.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Ysgolion Cymru yn wynebu her frawychus y gyfradd genedigaeth...

Pa bynnag heriau newydd y mae COVID-19 yn eu cyflwyno i ysgolion ar hyn o bryd, un peth y gellid ei ragweld yn hyderus yw y bydd gan lawer o ysgolion cynradd lai o ddysgwyr nag a welwyd ganddynt ddegawd yn ôl.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Cynhesu ar gyfer ein hadroddiad diweddaraf – y Rhaglen Cartr...

Erbyn yr adeg hon o'r flwyddyn mae llawer ohonom yn debygol o fod wedi mynd y tu hwnt i haen ychwanegol o ddillad a byddant yn dibynnu ar ein systemau gwresogi cartref i'n cadw'n gynnes.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

COP26: Taflu goleuni ar ymateb Cymru i newid hinsawdd

Mae cynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn foment allweddol yn y frwydr fyd-eang yn erbyn newid hinsawdd.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Fy lleoliad gydag Archwilio Cymru yn y tîm Cynllunio ac Adro...

Yn y blog hwn, rwy'n archwilio fy lleoliad tri mis yn y tîm Cynllunio ac Adrodd, gan roi trosolwg o'r gwersi rwyf wedi'u dysgu wrth weithio gyda data, gwaith tîm ac adroddiadau corfforaethol.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Wythnos ym mywyd archwilydd dan hyfforddiant

Ymunais ag Archwilio Cymru ym mis Hydref 2020 fel hyfforddai graddedig.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Rhannwch eich barn: A yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar y try...

Mae ysgolion ac athrawon yn wynebu gwaith mawr i adennill ar ôl pandemig COVID-19 sy'n parhau i effeithio ar les a dysgu disgyblion.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Pryderon ariannol myfyrwyr: Ffeithiau a ffigurau allweddol

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Yr hyn a ddywedoch chi wrthym am #EichTref

Rydym wedi amlinellu rhai themâu allweddol o'ch ymatebion i'n harolwg yn gynharach eleni

Gweld mwy