Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae'r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer atal a chanfod twyll. Mae ein hasesiad wedi’i seilio ar…

 • System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

  The Bwriad System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yw galluogi staff iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i fynd i’r afael â thwyll, mae ganddo drefniadau addas i gefnogi’r gwaith o atal ac o ganfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn…
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Fe wnaed y gwaith i helpu…

 • Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20

  Mae deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru wedi cynyddu £2.7 miliwn i £8 miliwn yn ymarfer 2018-20.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • aa
  Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol

  Mae angen y diwylliant, sgiliau a systemau cywir ar gynghorau er mwyn datgloi buddion masnacheiddio a lliniaru'r risgiau cysylltiedig

 • Cyngor Sir Ddinbych – Pwysau ar Gyllideb a Chostau Gwasanaethau Cymdeithasol

  Gwnaeth yr adolygiad hwn graffu ar bwysau ar gyllideb a chostau gwasanaethau cymdeithasol yn y Cyngor o ran gofal i oedolion mewn cartrefi preswyl a…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Pwysau ar Gyllideb a Chostau Gwasanaethau Cymdeithasol

  Gwnaeth yr adolygiad hwn graffu ar bwysau ar gyllideb a chostau gwasanaethau cymdeithasol yn y Cyngor o ran gofal i oedolion mewn cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio.

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.