Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

golygfa o'r awyr o Flaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Defnyddio gwybodaet...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy
llun o reilffordd treftadaeth Torfaen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Defnyddio gwybodaeth am b...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy
golygfa o'r awyr o Gasnewydd

Cyngor Dinas Casnewydd – Defnyddio gwybodaeth am berfformiad...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
llun o dref Caerphilly

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Crynodeb Archwilio Blyn...

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gweld mwy
golwg o'r awyr o Flaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad Strategae...

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'Wrth ddatblygu ei strategaeth ddigidol a yw'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio ei adnoddau?'

Gweld mwy
llun o feddyg gyda clipfwrdd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Adolygiad Dilynol ...

Canolbwyntiodd ein hadolygiad yn bennaf ar asesu i ba raddau y mae'r Bwrdd Iechyd wedi rhoi’r argymhellion a wnaed gennym yn 2018 ar waith.

Gweld mwy
Llun o feddyg gyda clipfwrdd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythured...

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2023 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
golygfa o'r awyr o ganol dinas Casnewydd

Cyngor Dinas Casnewydd – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein crynodeb archwiliad ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
golygfa o'r awyr o Gwm Rhondda

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Crynodeb Archwi...

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
llun o gronfa ddŵr ym Merthyr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Crynodeb Archwilio B...

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Gweld mwy