Dynes yn casglu bwyd o fanc bwyd
Amser am newid – Tlodi yng Nghymru
01 Tachwedd 2022

Yn ôl ein hadroddiad mae'r niferoedd sy'n cael eu heffeithio gan dlodi yng Nghymru yn tyfu.

Mae ein hadroddiad yn edrych ar heriau tlodi yng Nghymru a sut mae'r llywodraeth yn ymateb iddynt.

Rydym yn cydnabod nad yw mynd i'r afael â thlodi yn effeithiol yn hawdd ac yn eithriadol o anodd i Lywodraeth Cymru a chynghorau yng Nghymru.

Dyma'r cyntaf o dri adolygiad ar yr her o leddfu a mynd i'r afael â thlodi.

Cynllunnir ein hargymhellion i ategu gwneud penderfyniadau mewn cynghorau a'u partneriaid a gwella sut maent yn targedu eu gwaith.  

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi galw ar Lywodraeth Cymru a chynghorau i fynd i'r afael â'r gwendidau a nodwyd yn yr adolygiad hwn, a sicrhau bod pob haen o'r llywodraeth yn cydweithio i gefnogi gwella a helpu pobl mewn angen.

Related News

Mae angen newid systemig os yw llywodraeth Cymru a llywodraeth leol am ateb maint yr her i liniaru tlodi

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth