Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • delwedd clawr
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.
 • delwedd clawr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis…
 • delwedd clawr
  Cyngor Sir y Fflint – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir y Fflint. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019…
 • Person in a virtual meeting
  Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn?
  Llywodraethu yn y GIG yn ystod argyfwng COVID-19 – Themâu, gwersi a chyfleoedd allweddol
 • delwedd clawr
  Amcangyfrif Atodol 2020-21
  Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid ynghylch Amrywio Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 Rydym wedi cyflwyno…
 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden a Roddwyd ar Gontract Allanol
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw dull y Cyngor mewn perthynas â gwasanaethau hamdden o gymorth i gyflawni ei amcanion llesiant, ac yn rhoi gwerth am arian?
 • Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal – Cyngor Gwynedd - clawr yr adroddiad
  Cyngor Gwynedd – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd (y Cyngor) yn ei gymryd i…
 • aaa
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2020 sef gwaith hwnnw a…
 • Thumbnail image of the report cover
  Adroddiad Cydraddoldeb 2019-20
  Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?
 • aaa
  Cyngor Sir Powys – Trawsnewid yng Nghyngor Sir Powys
  Nod ein prosiect oedd ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor mewn sefyllfa dda i gyflawni ei raglen drawsnewid yn ddigon cyflym?

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.