• Shared Learning Seminar
    Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Mesur ar y Cyrion

    Mesur ar y Cyrion: Sgwrs Draws-Iwerydd yn trafod Mesur yr Annelwig.. gyda'n gwesteion; Sonja Blignaut, Gary Wallace a Chris Giacomantonio. 

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mewn byd o gyrff cyhoeddus-gorfforaethol llawn dangosyddion perfformiad, ydym ni yn colli golwg ar werth cysylltiadau a chydymdeimlad dynol?

Mae disgwyl bod yn medru mesur effaith mewn ffordd bendant yn rhan annatod o fyd ariannu cynlluniau a rheoleiddio. Tra bod rhifau yn bwysig, ydi gor-ddibynniaeth arnynt yn achosi i ni golli golwg ar ddulliau mwy ystyrlon o fesur? Oes yna ffordd o fesur y data 'cynnes' na ellir ei ddal gyda rhif? Mae gan yr holl declynnau a duliau eu defnydd, ond wrth i'r cyddestun newid, oni ddylai y dull newid hefyd?

Wrth i ein dealltwriaeth o'r byd ddyfnhau, gan ddod yn fwy cymhlyg yn y broses, ymunwch â ni ar gyfer y daith yma mewn i fesur ar y cyrion.

Wedi eu gwahodd gan y cydweithwyr o Gymru a Nova Scotia fydd Gary Wallace a Chris Giacomantonio. Byddant yn rhannu eu safbwyntiau ar fesur a sut i ddal a pherthnasu yr hyn sydd yn bwysig i bobl a chymunedau er mwyn osgoi canlyniadau anffafriol. Bydd Sonja Blignaut hefyd yn ymuno yn y drafodaeth, gan holi ac annog syniadau ac onglau gwahanol gan ein cyfrannwyr. yn dilyn y sgwrs ddifyr hon bydd cyfle i chi gwrdd â phobl ddifyr o du hwnt i'r cefnfor a pharhau y sgwrs.

Ymunwch a ni ar Ebrill 27ain am 10.30 y.b. (Nova Scotia) / 14.30 (Cymru) / 15.30 (De Affrica) am sgwrs draws-Iwerydd, a gawn ni weld lle awn ni.

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan