News & Blogs

Image of a newspaper with the words report
Colled sylweddol i bwrs cyhoeddus oherwydd gweithgarwch anghyfreithlon a llywodraethu gwael mewn cynghorau cymuned
Gweithgarwch anghyfreithlon a methiant i arfer safonau gofynnol o reolaeth ariannol a llywodraethu yng Nghyngor Cymuned Ynysawdre, Llangynwyd Ganol ac Abertyleri a Llanhiledd.
 • Image of a newspaper with the words report
  Colled sylweddol i bwrs cyhoeddus oherwydd gweithgarwch anghyfreithlon a llywodraethu gwael mewn cynghorau cymuned
  Gweithgarwch anghyfreithlon a methiant i arfer safonau gofynnol o reolaeth ariannol a llywodraethu yng Nghyngor Cymuned Ynysawdre, Llangynwyd Ganol ac Abertyleri a Llanhiledd.
 • Image of a laptop, person icon and speech box
  Rydym yn cymryd rhan yn Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru Gyfan
 • Eicon yr adroddiad
  Angen gweithredu ar frys mewn cynghorau cymuned i fynd i'r afael â gweithgarwch anghyfreithlon a llywodraethu gwael
  Darganfuwyd gwariant anghyfreithlon a threfniadau llywodraethu annigonol yng Nghynghorau Cymuned Llanarmon, Magwyr gyda Gwndy, Llanpumsaint a Sili Larnog yng Nghymru
 • Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa
  Bod yn Hyfforddai Graddedig yn Archwilio Cymru
  Fel rhan o'n hymgyrch recriwtio hyfforddeion graddedig bresennol, rydym wedi recordio pennod podlediad gyda dau o'n Hyfforddeion Graddedigion presennol.
 • Graddio mewn i bandemig
  Graddio mewn i bandemig
 • Wythnos ym mywyd archwilydd dan hyfforddiant
  Wythnos ym mywyd archwilydd dan hyfforddiant
 • Rhannwch eich barn: A yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar y trywydd iawn?
  Rhannwch eich barn: A yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar y trywydd iawn?
  Mae ysgolion ac athrawon yn wynebu gwaith mawr i…
 • Pryderon ariannol myfyrwyr: Ffeithiau a ffigurau allweddol
  Pryderon ariannol myfyrwyr: Ffeithiau a ffigurau allweddol
  Bythefnos ers diwrnod canlyniadau Lefel-A ac