News & Blogs

Staff y gwasanaethau brys
Mae gan y gwasanaethau brys yng Nghymru hanes hir o gydweithio, ond mae angen newid sylweddol er mwyn iddynt wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau
Mae gweithio mewn partneriaeth mewn modd arloesol wedi helpu i arbed arian ac wedi lleihau amseroedd ymateb lleol, ond mae mwy y gellir ei wneud.
 • Staff y gwasanaethau brys
  Mae gan y gwasanaethau brys yng Nghymru hanes hir o gydweithio, ond mae angen newid sylweddol er mwyn iddynt wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau
  Mae gweithio mewn partneriaeth mewn modd arloesol wedi helpu i arbed arian ac wedi lleihau amseroedd ymateb lleol, ond mae mwy y gellir ei wneud.
 • Image of a clock with the words Finance for the Future - Dyfodol Diamod
  Cynhadledd Dyfodol Diamod 2021 – gwasanaethau cyhoeddus mewn cyfnod o argyfwng
  Ar 16 Rhagfyr 2021, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid eu pumed cynhadledd Dyfodol Diamod, gan archwilio thema Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Cyfnod o Argyfwng.
 • Image of a newspaper with the words report
  Roedd y broses a arweiniodd at daliad ymadael i Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro’n cynrychioli methiant difrifol mewn trefniadau llywodraethu
  Mae’r Cyngor wedi gweithredu i wella’i drefniadau llywodraethu a’i brosesau penderfynu er bod angen llawer o waith o hyd
 • Icon of three people
  Rydym yn chwilio am dri chyfarwyddwr newydd i ymuno â'n timau
  Ydych chi'n frwdfrydig am sbarduno newid yn y sector cyhoeddus?
 • O Hyfforddai Graddedig i Archwilydd Arweiniol
  O Hyfforddai Graddedig i Archwilydd Arweiniol
 • Y gweithredoedd tu ôl i’r geiriau
  Y gweithredoedd tu ôl i’r geiriau
  Dydyn ni ddim yn enwog am gael teitlau bachog ar…
 • Ysgolion Cymru yn wynebu her frawychus y gyfradd genedigaethau isaf mewn 100 mlynedd
  Ysgolion Cymru yn wynebu her frawychus y gyfradd genedigaethau isaf mewn 100 mlynedd
   
 • Y Grefft Goll?
  Y Grefft Goll?
  Sut mae cysylltiadau traws-Iwerydd yn cael eu…