News & Blogs

Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
  Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
  Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • Archwilio Cymru
  Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar gynnydd y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol sydd newydd eu ffurfio
  Cyrff corfforedig newydd yw Cydbwyllgorau Corfforedig a chanddynt rai pwerau a dyletswyddau tebyg i gynghorau.
 • Llun o chwyddwydr gyda testun Adroddiad er budd y cyhoedd
  Pryderon difrifol ynghylch trefniadau llywodraethu mewn perthynas â thaliadau i Gyn-Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru
  Roedd cost y taliad setlo a ffioedd cyfreithiol ac ymgynghorol cysylltiedig yn agos at £750,000.
 • Llun o chwyddwydr gyda testun Adroddiad er budd y cyhoedd
  Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn prosesau llywodraethu a rheoli ariannol priodol
  Wrth i fancio electronig ddod yn fwy cyffredin, rhaid i Gynghorau Cymuned fod â phrosesau seiberddiogelwch cadarn ar waith.
 • Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
  Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
 • Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
  Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…