Mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2024-25, gan nodi ei flaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn sydd i’w dod

Gyda'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn parhau i wynebu pwysau enfawr ariannol, galw a gweithlu sylweddol, mae'r cynllun yn amlinellu rôl hanfodol Archwilio Cymru o ran ategu llywodraethu da, rheoli ariannol, sicrhau gwerth am arian a nodi rhybuddion cynnar o broblemau'n codi.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gy...

Gyda'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn parhau i wynebu pwysau enfawr ariannol, galw a gweithlu sylweddol, mae'r cynllun yn amlinellu rôl hanfodol Archwilio Cymru o ran ategu llywodraethu da, rheoli ariannol, sicrhau gwerth am arian a nodi rhybuddion cynnar o broblemau'n codi.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid...

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid mewn amgylchiadau anodd i letya a chefnogi Wcreiniaid a oedd yn ffoi rhag y rhyfel

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Podlediad - Strategaeth i Weithredu: Effaith Digidol

Yn dilyn ein digwyddiad ar 'Strategaeth i Weithredu: Sut mae Digidol yn Gwneud Gwahaniaeth i Fywydau Pob Dydd’, rydym wedi creu podlediad sy'n cwmpasu llawer o'r un themâu.

Gweld mwy
Example image

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru: dysgu mewn amgylchedd cyf

Roeddem am ganfod mwy am sut mae ein prentisiaid yn gweld prentisiaeth Archwilio Cymru, felly gwnaethom ofyn ychydig o gwestiynau i'r prentis presennol, Paige.

Gweld mwy
Example image

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru: dysgu mewn amgylchedd cyf...

Roeddem am ganfod mwy am sut mae ein prentisiaid yn gweld prentisiaeth Archwilio Cymru, felly gwnaethom ofyn ychydig o gwestiynau i'r prentis presennol, Paige.

Gweld mwy
Example image

Cwblhau fy mhrentisiaeth gradd gydag Archwilio Cymru

Am y 3 blynedd diwethaf, rwyf wedi cael y fraint o ddysgu a gweithio yn y tîm Dadansoddi Data tra'n astudio 1 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor ar gyfer prentisiaeth gradd mewn Gwyddor Data Cymhwysol gyda Phrifysgol Met Caerdydd.

Gweld mwy
Example image

Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?

Mae Carwyn yn sôn am ei daith o hyfforddai graddedig i'r Rheolwr Archwilio.

Gweld mwy