News & Blogs

graffeg efo testun - Ein rhaglen waith ar gyfer 2023-26. Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur, cydnerthedd gwasanaeth a mynediad a gwasanaethau cyhoeddus a reolir yn dda
Blaenraglen waith
Mae'r flaenraglen hon o waith archwilio perfformiad yn cael ei siapio gan
 • graffeg efo testun - Ein rhaglen waith ar gyfer 2023-26. Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur, cydnerthedd gwasanaeth a mynediad a gwasanaethau cyhoeddus a reolir yn dda
  Blaenraglen waith
  Mae'r flaenraglen hon o waith archwilio perfformiad yn cael ei siapio gan
 • Speech bubble icon with the words Good Practice Exchange
  Podlediad: Tlodi a Chydnerthedd Cymunedol
  Mae ein podlediad diweddaraf yn dilyn ein hadroddiadau a'n digwyddiadau diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.
 • car under flood water
  Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence
  Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).
 • Pedwar o bobl yn eistedd wrth fwrdd gyda gliniadur
  Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
  Rydym am recriwtio uwch archwilwyr i ymuno â'n Grŵp Archwilio Perfformiad
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddw
 • Dwi wedi mwynhau'r amrywiaeth o waith a ddyrannwyd i mi
  Dwi wedi mwynhau'r amrywiaeth o waith a ddyrannwyd i mi
  Dechreuais fy mhrentisiaeth yn haf 2021, gan…