Blaenraglen waith

Mae cael rhaglen archwilio strategol, deinamig ac o ansawdd uchel yn ffocws allweddol i strategaeth Archwilio Cymru.

Mae'r flaenraglen hon o waith archwilio perfformiad yn cael ei siapio gan weithgaredd ymgysylltu â rhanddeiliaid a'n dadansoddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus. Mae'n sefyll ochr yn ochr â'n harchwiliad blynyddol o gyfrifon mewn dros 800 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Mae'n canolbwyntio ar bedair thema:

  • mynd i'r afael ag anghydraddoldeb
  • ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur
  • cydnerthedd gwasanaeth a mynediad
  • gwasanaethau cyhoeddus a reolir yn dda

Blaenraglen waith

Gweler ein blaenraglen waith 2023-2026