Events

 • Dyfodol Diamod 2021
  Image of a clock with the words Finance for the Future - Dyfodol Diamod
  Chwilio am ddulliau newydd o'ch helpu i addasu mewn cyfnod o argyfwng?
  Date
  16 Rhagfyr 2021
  Start Time
  10:45
  End Time:
  16:30
 • Adfywio Canol Trefi - Gweminar i Aelodau Etholedig
  Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Adfywio Canol Trefi – Gweminar i Aelodau Etholedig
  Date
  10 Rhagfyr 2021
  Start Time
  10:30
  End Time:
  12:00
 • Llamu Ymlaen - Defnyddio profiadau uniongyrchol er mwyn adeiladu dyfodol cydnerth
  Llun yn cyfleu gwydnwch - mae saeth yn pwyso yn erbyn rhes o linellau. Mae'r llinellau yn plygu ond dim yn torri.
  Mae’r digwyddiad yma yn cyd-fynd â’n hadolygiad Camu Ymlaen gan archwilio sut mae posib defnyddio profiadau uniongyrchol i
  Date
  09 Rhagfyr 2021
  Start Time
  14:00
  End Time:
  15:30
 • Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb
  Icon of three people
  Sut mae dod a phenderfyniadau yn agosach i'r bobl maent yn eu heffeithio a sicrhau fod ein cymunedau oll yn medru cyfrannu eu mewnweled
  Date
  04 Tachwedd 2021
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Tai - Sgyrsiau Trawsiwerydd
  darlun yn cyfleu sgwrs trwy ddwy swigen siarad
  Bydd y sgwrs drawsiwerydd nesaf yn cael ei chynnal ar Hydref 28 am 3 o'r gloch y prynhawn yng Nghymru, 11 o'r gloch y bore amser Nova Scotia.
  Date
  28 Hydref 2021
  Start Time
  15:00
  End Time:
  16:30
 • Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  digital
  Symudodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda grwpiau o staff i Ganolfannau Gofal Integredig Hywel Dda yn Aberaeron ac Aberteif
  Date
  08 Medi 2021
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol - Adfywio Canol Trefi
  Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Bydd y digwyddiad yn rhannu canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad, yn ogystal â chynnig syniadau ar ffyrdd all trefi ddadanso
  Date
  02 Medi 2021
  Start Time
  10:30
  End Time:
  12:00
 • Sgwrs Drawsiwerydd - Gwydnwch ac Adfywio Cymunedol
  Speech bubble icon
  Bydd y Sgwrs Drawsiwerydd nesaf ar thema Gwydnwch ac Adfywio Cymunedol - gan drafod sut all cymunedau weithio i ddiogelu eu dyfodol.
  Date
  10 Mehefin 2021
  Start Time
  14:00
  End Time:
  15:30
 • Gweminar byw: Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
  Image of a clock
  Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?
  Date
  13 Mai 2021
  Start Time
  12:45
  End Time:
  13:30
 • Gweminar Byw: Eich Tref, Eich Dyfodol – Adfywio Canol Trefi
  Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. MAe'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Mae canol trefi wedi bod wrth wraidd cymdeithas yng Nghymru ers amser maith.
  Date
  20 Mai 2021
  Start Time
  10:30
  End Time:
  12:00
 • Taclo Camwybodaeth - Symud tuag at ddeddfwriaeth 'Niwed Ar-lein'
  digital
  Sut ydw i'n cofrestru fy niddordeb? Llenwch eich manylion ar y ffurflen gofrestru sydd ar ochr dde y dudalen yma os gwelwch yn dda. Rydym
  Date
  11 Mawrth 2021
  Start Time
  14:00
  End Time:
  16:00
 • Gweminar fyw: Strategaeth Dynamig
  Speech bubble icon
  ‘Gan amlaf, ni fydd yr hyn sy'n gweithio mewn cyfnodau arferol yn gweithio mewn argyfwng.
  Date
  10 Mawrth 2021
  Start Time
  15:00
  End Time:
  16:30

Rydym yn cynnal amryw o ddigwyddiadau arfer da yn flynyddol. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn seminarau/gweminarau dysgu ar y cyd.

Mae'r gweithdai yma yn dwyn ynghyd unigolion o ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i rannu syniadau ar arferion da a materion penodol.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad rydym wedi'i drefnu, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi mel mynychydd, hwylusydd neu gyfrannydd. Mae mwy o wybodaeth yn ein polisi preifatrwydd.

Each year, we hold a number of good practice events. Most of them are shared learning seminars/webinars.

Adnoddau Arfer Da

Ewch i'r adran arfer da i weld ein holl adnoddau o'n digwyddiadau dysgu ar y cyd.