Events

 • Gweminar byw: Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
  Image of a clock
  Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?
  Date
  13 Mai 2021
  Start Time
  12:45
  End Time:
  13:30
 • Gweminar Byw: Eich Tref, Eich Dyfodol – Adfywio Canol Trefi
  Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. MAe'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Mae canol trefi wedi bod wrth wraidd cymdeithas yng Nghymru ers amser maith.
  Date
  20 Mai 2021
  Start Time
  10:30
  End Time:
  12:00
 • Taclo Camwybodaeth - Symud tuag at ddeddfwriaeth 'Niwed Ar-lein'
  digital
  Sut ydw i'n cofrestru fy niddordeb? Llenwch eich manylion ar y ffurflen gofrestru sydd ar ochr dde y dudalen yma os gwelwch yn dda. Rydym
  Date
  11 Mawrth 2021
  Start Time
  14:00
  End Time:
  16:00
 • Gweminar fyw: Strategaeth Dynamig
  Speech bubble icon
  ‘Gan amlaf, ni fydd yr hyn sy'n gweithio mewn cyfnodau arferol yn gweithio mewn argyfwng.
  Date
  10 Mawrth 2021
  Start Time
  15:00
  End Time:
  16:30
 • Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19
  Speech bubble icon
  Mae bron i flwyddyn wedi mynd ers y cyfyngiadau symud cyntaf yn y DU.
  Date
  08 Mawrth 2021
  Start Time
  09:00
  End Time:
  14:00
 • Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
  logo iechyd meddwl
  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.
  Date
  01 Rhagfyr 2020
  Start Time
  10:00
  End Time:
  11:30
 • Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  aaa
  Caiff mwy o wybodaeth, gan gynnwys agenda, ei rannu yn fuan. 
  Date
  17 Tachwedd 2020
  Start Time
  12:30
  End Time:
  13:30
 • Ail-adeiladu gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
  Mwy am y digwyddiad Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol eu hadroddiadau statudol
  Date
  25 Medi 2020
  Start Time
  10:00
  End Time:
  11:30
 • Seiber-gadernid yng Nghymru
  Mwy am y digwyddiad Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol.
  Date
  23 Medi 2020
  Start Time
  15:00
  End Time:
  16:30
 • Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol
  Mwy am y digwyddiad hwn Bydd y weminar hon yn edrych ar sut y gallwn addasu a meddwl y tu allan i'n ffiniau sector i gyflawni newid tymo
  Date
  04 Medi 2019
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth
  Bydd yn eich hysbysu pan fydd mwy o wybodaeth ar gael. 
  Date
  13 Chwefror 2020
  Start Time
  09:00
  End Time:
  13:00
 • Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus
  Mwy am y digwyddiad hwn 17 Hydref: Llanrwst, Conwy 24 Hydref: Clwb Criced Morgannwg, Caerdydd Mae gwasanaethau
  Date
  17 Hydref 2019
  Start Time
  09:00
  End Time:
  13:00
 • Gwireddu Cymru Gydradd
  Tocynnau (
  Date
  01 Ionawr 1970
  Start Time
  01:00
  End Time:
  01:00
 • Gwireddu Cymru Gydradd
  Tocynnau (
  Date
  12 Medi 2019
  Start Time
  09:00
  End Time:
  13:00

Rydym yn cynnal amryw o ddigwyddiadau arfer da yn flynyddol. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn seminarau/gweminarau dysgu ar y cyd.

Mae'r gweithdai yma yn dwyn ynghyd unigolion o ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i rannu syniadau ar arferion da a materion penodol.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad rydym wedi'i drefnu, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi mel mynychydd, hwylusydd neu gyfrannydd. Mae mwy o wybodaeth yn ein polisi preifatrwydd.

Each year, we hold a number of good practice events. Most of them are shared learning seminars/webinars.

Adnoddau Arfer Da

Ewch i'r adran arfer da i weld ein holl adnoddau o'n digwyddiadau dysgu ar y cyd.