Events

 • Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso ein cymunedau i ffynnu (De Cymru)
  image representing community
  Addasodd awdurdodau lleol yn dda wrth ymateb i'r her hon, gan ddyfeisio a gweithredu ystod o fesurau effeithlonrwydd a oedd yn lleihau cost gwasana
  Date
  19 Ebrill 2023
  Start Time
  10:30
  End Time:
  17:30
 • Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso ein cymunedau i ffynnu (Gogledd Cymru)
  delwedd yn cynrychioli cymuned
  Addasodd awdurdodau lleol yn dda wrth ymateb i'r her hon, gan ddyfeisio a gweithredu ystod o fesurau effeithlonrwydd a oedd yn lleihau cost gwasana
  Date
  28 Mawrth 2023
  Start Time
  10:30
  End Time:
  17:30
 • Sgwrs a Paned - Scott Tandy
  darlun stoc yn dangos sgwrs arlein gyda dau swigen sgwrs ac un yn cynnwys gliniadur
  Rhan greiddiol o waith Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru ydi dod â phobl at ei gilydd a hwyluso trawsbeilliad syniadau.
  Date
  15 Mawrth 2023
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Theori Newid ar Fector gyda Dave Snowden
  stock image representing online conversation with two speech bubbles and a laptop
  Gan ddilyn ein sesiwn ddiwethaf, a gan barhau gyda'r them o fesur mewn byd cymhlyg, bydd ein sesiwn nesaf yn trafod Theori Newid ar Fec
  Date
  15 Chwefror 2023
  Start Time
  14:00
  End Time:
  15:30
 • Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio
  Darlun o rai pobl, clorian ac adroddiad
  Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth.
  Date
  25 Ionawr 2023
  Start Time
  09:30
  End Time:
  12:00
 • Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her (Caerdydd)
  poverty
  Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru. 
  Date
  25 Hydref 2022
  Start Time
  10:30
  End Time:
  17:00
 • Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her (Conwy)
  poverty
  Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru.
  Date
  20 Hydref 2022
  Start Time
  10:30
  End Time:
  17:00
 • Cynhadledd Dyfodol Diamod 2022
  clock with the words Finance for the Future
  Ydych chi eisiau ehangu eich rhwydweithiau a dysgu gan eraill?
  Date
  12 Ionawr 2023
  Start Time
  09:00
  End Time:
  16:00
 • Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Sonja Blignaut
  darlun stoc yn dangos sgwrs arlein gyda dau swigen sgwrs ac un yn cynnwys gliniadur
  Pan fyddwn yn canfod ein bod ar dir diarth ac anhysbys, mae angen i ni fod yn medru canfod ein ffordd ymlaen.
  Date
  31 Awst 2022
  Start Time
  16:00
  End Time:
  17:30
 • Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru
  Speech bubbles
  Ymunwch â ni am 10 y.b.
  Date
  16 Mai 2022
  Start Time
  11:00
  End Time:
  12:00
 • Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Mesur ar y Cyrion
  Dwy swigen lefaru gyda gliniadur y tu mewn
  Mewn byd o gyrff cyhoeddus-gorfforaethol llawn dangosyddion perfformiad, ydym ni yn col
  Date
  27 Ebrill 2022
  Start Time
  15:30
  End Time:
  17:00
 • Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol
  Elderly person having a hot drink.
  Yn Ebrill 2022 bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar dd
  Date
  06 Ebrill 2022
  Start Time
  10:00
  End Time:
  11:30
 • Dyfodol Diamod 2021
  Image of a clock with the words Finance for the Future - Dyfodol Diamod
  Chwilio am ddulliau newydd o'ch helpu i addasu mewn cyfnod o argyfwng?
  Date
  16 Rhagfyr 2021
  Start Time
  10:45
  End Time:
  16:30
 • Adfywio Canol Trefi - Gweminar i Aelodau Etholedig
  Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Adfywio Canol Trefi – Gweminar i Aelodau Etholedig
  Date
  10 Rhagfyr 2021
  Start Time
  10:30
  End Time:
  12:00

Rydym yn cynnal amryw o ddigwyddiadau arfer da yn flynyddol. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn seminarau/gweminarau dysgu ar y cyd.

Mae'r gweithdai yma yn dwyn ynghyd unigolion o ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i rannu syniadau ar arferion da a materion penodol.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad rydym wedi'i drefnu, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi mel mynychydd, hwylusydd neu gyfrannydd. Mae mwy o wybodaeth yn ein polisi preifatrwydd.

Adnoddau Arfer Da

Ewch i'r adran arfer da i weld ein holl adnoddau o'n digwyddiadau dysgu ar y cyd.