Pwyllgorau Archwilio: arferion effeithiol ac effaith gadarnhaol

Bu i'r digwyddiad yma roi cyfle i rannu profiadau, dysgu a rhwydweithio gyda chyfoedion ar draws y sector gyhoeddus yng Nghymru.

Gweld mwy
Resource
Example image

Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso...

Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a gwy...

Gweld mwy
Resource
Example image

O'r Strategaeth i Fodolaeth: Sut mae'r digido...

Mae'r adnodd yma i unrhyw un  oedd yn y digwyddiad, neu sydd â diddordeb yn yr hyn a rannwyd.

Gweld mwy
Resource
Example image

Hygrededd yn y sector cyhoeddus

Mae'r adnodd hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb gweld recordiad o'r digwyddiad Hygrededd yn y Sector Gyhoedds a gynhal...

Gweld mwy

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

  • ar y dydd
  • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
  • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
  • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
Resource
Example image

Pwyllgorau Archwilio: arferion effeithiol ac ...

Bu i'r digwyddiad yma roi cyfle i rannu profiadau, dysgu a rhwydweithio gyda chyfoedion ar draws y sector gyhoeddus yng Ngh...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso...

Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a gwy...

Gweld mwy
Resource
Example image

O'r Strategaeth i Fodolaeth: Sut mae'r digido...

Mae'r adnodd yma i unrhyw un  oedd yn y digwyddiad, neu sydd â diddordeb yn yr hyn a rannwyd.

Gweld mwy
Resource
Example image

Hygrededd yn y sector cyhoeddus

Mae'r adnodd hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb gweld recordiad o'r digwyddiad Hygrededd yn y Sector Gyhoedds a gynhal...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gweithio mewn partneriaeth i wella llesiant y...

Mewn cydweithrediad gyda Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru (Prifysgol Wrecsam) a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfod...

Gweld mwy
Resource
Example image

Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg y...

Gan weithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd y Gymraeg, bydd y digwyddiad hwn yn cyno...

Gweld mwy
Resource
Example image

Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag yma...

Mae Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Asesiad EG) yn rhan bwysig o'r dull o fynd i'r afael ag anghydraddoldeb yng Nghymr...

Gweld mwy
Resource
Example image

Safbwyntiau Covid: Llesiant Staff

Gweld mwy
Resource
Example image

Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i...

Hydref 2022 - Bydd y digwyddiad dysgu a rennir hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu sy...

Gweld mwy
Resource
Example image

Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru

Gweld mwy
Resource
Example image

Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol

Gweld mwy
Resource
Example image

Safbwyntiau Covid: Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 

 

Gweld mwy
Resource
Example image

Safbwyntiau Covid : Cynghorydd Andrew Morgan,...

Gweld mwy
Resource
Example image

Safbwyntiau Covid: Closio a Chamu Ymlaen

Gweld mwy
Resource
Example image

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Gweld mwy
Resource
Example image

Effaith COVID-19 ar y gweithlu

Gweld mwy
Resource
Example image

Rôl cymunedau yn ystod pandemig COVID-19

Gweld mwy
Resource
Example image

Adfywio Canol Trefi - Gweminar i Aelodau Etho...

Mae'r adnodd hwn ar gyfer unrhywun a oedd yn rhan o'r sesiwn, neu unrhywun a gofrestrodd ar ei gyfer ond oedd yn methu bod ...

Gweld mwy