Llamu Ymlaen - Defnyddio profiadau uniongyrchol er mwyn adeiladu dyfodol cydnerth

Llamu Ymlaen - Defnyddio profiadau uniongyrchol er mwyn adeiladu dyfodol cydnerth
Llun yn cyfleu gwydnwch - mae saeth yn pwyso yn erbyn rhes o linellau. Mae'r llinellau yn plygu ond dim yn torri.

Ymunwch â ni am 2 y prynhawn ar 9 Rhagfyr ar gyfer archwiliad o'r defnyddo o  brofiadau uniogyrchol er mwyn adeiladu dyfodol cydnerth

You have no upcoming events

Mae’r digwyddiad yma yn cyd-fynd â’n hadolygiad Camu Ymlaen gan archwilio sut mae posib defnyddio profiadau uniongyrchol i adeiladu cydnerthedd i’r dyfodol.

Wrth i Covid-19 barhau i gael effaith, yn wyneb newid hinsawdd a’r cyfleoedd sy’n codi o drawsffurfio digidol, sut mae esblygu sefydliadau gwydn sydd yn defnyddio eu hadnoddau yn y modd mwyaf effeithiol gan addasu mewn ymateb i’r heriau sydd heb ddod i’r amlwg eto?

Ymunwch a ni am 2:00y.h, dydd Iau 9 Rhagfyr ar gyfer sesiwn arbennig; archwiliad o natur gwydnwch yn y byd sydd ohoni, gyda gwestai arbennig â’u profiad uniongyrchol i chwilio am belydrau goleuni ymysg y cymylau duon.

You have no upcoming events
09 December 2021
14:00
15:30
Eich manylion
Name
Gweminar
Seminar
5 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Digwyddiad ar-lein
Os felly, nodwch yn y blwch isod
Dyfodol Diamod