Webinar
Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol

Ymunwch â ni am 10 o’r gloch ar Ebrill 6ed ar gyfer sgwrs ar ddarpariaeth Taliadau Uniongyrchol. 

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Yn Ebrill 2022 bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar ddarpariaeth Taliadau uniongyrchol gan gynghorau.

Mae’r adroddiad yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru a chynghorau, ac yn taflu goleuni ar y ffordd all darpariaeth Taliadau Uniongyrchol chwarae rhan allweddol wrth weithredu yn unol â egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Cynhelir y weminar am 10 o’r gloch ar fore Ebrill 6ed 2022. Mae’n agored i bawb sydd â diddordeb neu rôl sy’n cynnwyd darparu Taliadau Uniongyrchol, gan gynnwys swyddogion arweiniol, ymarferwyr, penaethiaid gwasanaeth, cyfarwyddwyr gofal cymdeithasol ac aelodau etholedig. Bydd hefyd o ddiddordeb i’r rhai sydd yn ffurfio a datblygu polisi yng Nghymru.

Bydd yn weminar yn rhoi cyfle i dderbyn gwybodaeth:

  • Gan y tîm archwilio ar ein adolygiad, canfyddiadau ac argymhellion er mwyn gwella;
  • Ymatebion dros 1,000 o bobl sydd yn derbyn Taliadau Uniongyrchol i arolwg a gomisiynwyd gennym.
  • Diweddariad polisi gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i ein adolygiad a’r gweithgareddau eraill a fwriedir yn y maes.
  • Sut mae Taliadau Uniongyrchol yn cael eu darparu yn Lloegr
  • Astudiaethau achos o gynghorau sydd wedi ehangu’r defnydd o Daliadau Uniongyrchol
  • Gofyn cwestiynau a rhannu profiadau.
You have no upcoming events
You have no upcoming events

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan

You have no upcoming events