Webinar
Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Sonja Blignaut

Sgwrs gyda Sonja Blignaut, a chyfle i drafod Llwybro (Wayfinding) fel ffordd o fesur a gwerthuso.

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Pan fyddwn yn canfod ein bod ar dir diarth ac anhysbys, mae angen i ni fod yn medru canfod ein ffordd ymlaen. Mae llawer o'r heriau datblygol sy'n ein wynebu yn anodd eu datrys. O ganlyniad, nid oes llwybrau o arfer gorau ar gael i'w dilyn. Eto, 'rydym yn disgyn yn ôl ac yn defnyddio arfer sydd yn ddibynnol ar fesur ac edrych yn ôl, ac anaml maent yn ein galluogi i ddeall cyd-destun a chymhlygedd yr hyn sydd o'm blaenau.

Bydd Sonja Blignaut yn rhannu'r hyn sy'n digwydd pan 'rydym yn edrych ar ddefnyddio mesur fel ffordd o Lwybro ac adnabod llwybr i'w ddilyn i barhau y daith. 

Ymunwch a ni ar Awst 31ain am 3y.h. (Cymru), 11y.b. (Nova Scotia), 4y.h. (De Affrica) am sgwrs dros y cefnfor.

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan