Online Event
Dyfodol Diamod 2021

Chwilio am gipolwg ar sut i lywio'r newidiadau a'r heriau sy'n digwydd yn y sector cyhoeddus?

This is an invite only event.

If you have recieved an email, please click on the link to access this event


Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Chwilio am ddulliau newydd o'ch helpu i addasu mewn cyfnod o argyfwng?

Mae ein cynhadledd Cyllid ar gyfer y Dyfodol 2021 yn ôl ac yma i roi'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i lywio gyrfa lwyddiannus.

Byddwch yn mynychu prif areithiau a sesiynau llawn ar ystod eang o bynciau sy'n berthnasol i chi - arweinwyr cyllid yfory. Dysgwch am rai o'r materion allweddol y mae'r sector cyhoeddus yn eu hwynebu, a sut mae gweithwyr cyllid proffesiynol wedi addasu.

A oes gennych gwestiynau neu bryderon am waith yn y sector cyhoeddus yn yr hinsawdd sydd ohoni? Gofynnwch eich cwestiynau i'n siaradwyr a'u hateb yn y fan a'r lle.

Daw'r gynhadledd i chi gan y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid; partneriaeth sydd â'r nod o ddatblygu sgiliau arwain cyllid ledled Cymru. Roeddem yn gobeithio gallu cynnal y gynhadledd hon wyneb yn wyneb eleni ond ar ôl llawer o ystyriaeth, rydym wedi penderfynu symud y digwyddiad ar-lein.

Nodwch,  bydd y digwyddiad  yn cael ei recordio a'i storio ar YouTube ar gyfer chwarae yn y dyfodol.

Sut wyf i'n cofrestru fy niddordeb?

Llenwch eich manylion ar y ffurflen archebu i'r dde o'r dudalen hon. Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad yr ydym wedi'i drefnu, rydym yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch fel cynrychiolydd, hwylusydd neu gyfrannwr. Gall digwyddiadau gynnwys cynadleddau, ymgysylltu, neu gyfarfodydd a digwyddiadau eraill. I gael gwybod mwy, darllenwch ein Hysbysiad Prosesu Teg Digwyddiadau [agorir mewn ffenest newydd].

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu dosbarthu 1-2 ddiwrnod cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle i sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan