Pwy yw pwy?

Headshot photograph of Adrian Crompton
Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, bydd yn goruchwylio gwaith archwilio oddeutu £24 biliwn o arian trethdalwyr ac fe'i penodwyd am dymor o wyth mlynedd

Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

Mae ein Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol yn gyfrifol am gyfarwyddo y sefydliad - drwy drawsnewid a rhedeg y busnes.
 • Headshot photograph of Adrian Crompton
  Adrian Crompton
  Auditor General

  Ganed a magwyd Adrian Crompton yng Nghoedwig Dean yn Swydd Gaerloyw, ac yn dal i fyw yno hyd heddiw gyda'i wraig a'i ddau o blant.

 • aaa
  Ann-Marie Harkin
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Ganed Ann-Marie Harkin yn Weston Super Mare a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd La-Retraite i ferched ym Mryste cyn mynychu Prifysgol Caerdydd i

 • Image of Anne-Louise
  Anne-Louise Clark
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Anne-Louise yn ymuno ag Archwilio Cymru yn dilyn gyrfa mewn Llywodraeth L

 • z
  Kevin Thomas
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Ganed Kevin Thomas yn Bramhall ger Manceinion.

Cyfarwyddwyr

Mae gennym hefyd nifer o gyfarwyddwr sy'n gyfrifol am reoli nifer o brosiectau yr ydym yn eu cyflwyno bob blwyddyn.
 • Anthony Veale
  Cyfarwyddwyr
  Ganwyd Anthony yn Aberdâr yng Nghwm Cynon.
 • Dave Thomas
  Cyfarwyddwyr

  Ganwyd Dave Thomas yn Abertawe a chafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Olchfa.

 • Derwyn Owen
  Cyfarwyddwyr
  Mae Derwyn wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru a’i chyrff rhagflaenol, y Comisiwn Archwilio yng Nghymru a’r Gwasanaeth Archwilio Do
 • Llun pen ac ysgwyddau o Gary Emery
  Gary Emery
  Cyfarwyddwyr

  Mae gan Gary yrfa ryngwladol hir yn y sector cyhoeddus.

 • Matthew Edwards
  Matthew Edwards
  Cyfarwyddwyr

  Cymro Cymraeg rhugl, mae Matthew yn Gyfarwyddwr Archwilio Ariannol gyda phortff

 • Llun pen ac ysgwyddau o Matt Mortlock
  Matthew Mortlock
  Cyfarwyddwyr

  Mae Matthew wedi gweithio i Archwilio Cymru ac un o'i gyrff rhagflaenol, Swyddfa Archwilio Genedlaethol (Cymru), ers 2002.

 • Richard Harries
  Cyfarwyddwyr
  Ganwyd Richard yng Nghwm-gwrach, sef pentref bach yng Nghwm Nedd.

Aelodau'r Bwrdd

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penodi Cadeirydd a 3 aelod anweithredol i'n Bwrdd statudol. Yr Aelodau eraill yw'r Archwilydd Cyffredinol a 3 o gyflogeion. Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am gyflogi staff, archebu gwasanaethau, a darparu adnoddau i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol i wneud ei waith. Mae hefyd yn monitro ac yn cynghori'r Archwilydd Cyffredinol.

 • Headshot photograph of Adrian Crompton
  Adrian Crompton
  Auditor General

  Ganed a magwyd Adrian Crompton yng Nghoedwig Dean yn Swydd Gaerloyw, ac yn dal i fyw yno hyd heddiw gyda'i wraig a'i ddau o blant.

 • AAA
  Alison Gerrard
  Aelodau'r Bwrdd
  Mae Alison yn gyfrifydd y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth gyda chymhwyster pellach mewn Llywodraethu Corfforaethol.
 • h
  Anne Beegan
  Aelodau'r Bwrdd
  Ganed Anne yn Birkenhead, ar y Wirral ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Prenton i Ferched.
  Mae Anne wedi gweithio i Swyddfa Archwi
 • Headshot photograph of Chris Bolton
  Chris Bolton
  Aelodau'r Bwrdd

  Ar hyn o bryd mae Chris yn Rheolwr Ymchwil a Datblygu yn Archwilio Cymru ac yn flaenorol bu'n datblygu ac

 • Llun pen ac ysgwyddau o Darren Griffiths
  Darren Griffiths
  Aelodau'r Bwrdd

  Yn wreiddiol o Ddyffryn Ogwen yng Ngwynedd, mae Darren bellach yn byw ar Ynys Môn. 

 • a
  David Francis
  Aelodau'r Bwrdd
  Mae gan David yrfa o dros 20 mlynedd yn gweithio i nifer o chorfforiaethau mawr y DU mewn amryw o rolau cyllid yn fyd-eang.
 • aa
  Dr Ian J Rees
  Aelodau'r Bwrdd

  Yn frodor o Abertawe, mae Dr Ian Rees wedi treulio ei yrfa ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru ac wedi datblygu cryn brofiad yn gweithi

 • q
  Elinor Gwynn
  Aelodau'r Bwrdd

  Gyda chefndir mewn gwyddoniaeth a chyfraith amgylcheddol mae gan Elinor Gwynn brofiad helaeth o weithio ym maes yr amgylchedd a thirweddau, t

 • Llun pen ac ysgwyddau o Kathryn Chamberlain
  Kathryn Chamberlain
  Aelodau'r Bwrdd

  Daeth Kate i'r Brifysgol yng Nghymru yn yr 1980au a dyw hi erioed wedi gadael.