Adrian Crompton

Headshot photograph of Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, bydd yn goruchwylio gwaith archwilio oddeutu £20 biliwn o arian trethdalwyr ac fe'i penodwyd am dymor o wyth mlynedd

Ganed a magwyd Adrian Crompton yng Nghoedwig Dean yn Swydd Gaerloyw, ac yn dal i fyw yno hyd heddiw gyda'i wraig a'i ddau o blant. Ar ôl astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerfaddon, bu'n byw ac yn gweithio ym Mharis cyn ymgymryd â swydd fel clerc ymchwil yn Llyfrgell Tŷ'r Cyffredin. Yn hwyrach, fe dreuliodd flwyddyn fel ystadegydd y llywodraeth yn y Swyddfa Gymreig cyn datganoli cyn symud i fod yn glerc pwyllgor yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd newydd ei sefydlu (Senedd Cymru erbyn hyn). Ymgymerodd Adrian ag amryw o swyddi yn y Senedd cyn dod yn Gyfarwyddwr Busnes y Cynulliad yn 2007. 

Rhwng 2014 a 2018, ochr yn ochr â'i swydd yn y Senedd, gweithiodd Adrian fel Cydymaith ar gyfer Llywodraethu Partneriaid Byd-eang, cwmni pwrpas cymdeithasol â’r nod o gryfhau democratiaeth seneddol a sefydliadau gwleidyddol mewn gwledydd ledled y byd. Roedd ei arbenigedd a'i gefnogaeth ymarferol i uwch wleidyddion a gweision sifil wrth wraidd prosiectau sy’n meithrin diwygiad democrataidd yn Sudan, Irac, yr Aifft a Jordan. 

Ym mis Mawrth 2018, cafodd Adrian ei argymell gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i'w benodi'n Archwilydd Cyffredinol Cymru ac fe'i penodwyd yn ffurfiol i'r swydd gan EM Y Frenhines o 21 Gorffennaf 2018. 

Fel Archwilydd Cyffredinol Cymru a Phrif Weithredwr Archwilio Cymru, mae'n arwain sefydliad o tua 270 o staff sy'n archwilio gwariant a pherfformiad y rhan fwyaf o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.