Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19
Wythnos o ddysgu, arfer da a syniadau ar-lein – 8 Mawrth – 12 Mawrth 2021. Mae bron i flwyddyn wedi mynd ers y
Prif bwyntiau o weminar ICAEW ar lywodraethu da yn y sector cyhoeddus
Terry Jones yn rhoi ei adroddiad ar yr hyn a ddigwyddodd ar y diwrnod.
Prentisiaethau yn Archwilio Cymru
Cyfle i glywed gan ein prentisiaid a'n partner dysgu am eu profiadau o brentisiaethau. Gwrandewch ar ein podlediad newydd.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

 • Delwedd clawr blaen Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 - Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 • Cynllun Ffioedd 2021-22 (image shows publication cover)
  Clawr adroddiad Cynllun Ffioedd ar gyfer 2021-22

  Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2021-22.

 • Cyngor Sir Powys - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020 (image shows publication cover)
  Delwedd clawr: Cyngor Sir Powys - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Powys.


  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis…

 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 (image shows publication cover)
  Delwedd clawr blaen yn dangos logo Archwilio Cymru ar gyfer yr adroddiad Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

 • Cyflawni’r Rhaglen Newid – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (image shows publication cover)
  delwedd o'r clawr ar gyfer yr adroddiad Cyflawni’r Rhaglen Newid – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Amlygwyd gwendidau o ran arweinyddiaeth a llywodraethu gan y modd y rheolwyd ac y cyflawnwyd y rhaglen newid fawr a gychwynnwyd gan yr Awdurdod ym mis Hydref 2019.

 • Cyngor Sir Ynys Môn – Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Hamdden (image shows publication cover)
  delwedd yn dangos Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Hamdden Cyngor, Sir Ynys Môn – clawr yr adroddiad Cyngor Sir Ynys Môn a logo Swyddfa Archwilio Cymru

  Mae'r adolygiad hwn yn ddilyniant i adroddiad cenedlaethol 2015 yr Archwilydd Cyffredinol, Cyflawni â Llai - Gwasanaethau Hamdden. Mae'n ystyried effaith gostyngiadau yng…

 • Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (image shows publication cover)
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Bro Morgannwg. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf…

Digwyddiadau

Taclo Camwybodaeth - Symud tuag at ddeddfwriaeth 'Niwed Ar-lein'
digital
Sut ydw i'n cofrestru fy niddordeb? Llenwch eich manylion ar y ffurflen gofrestru sydd ar ochr dde y dudalen yma os gwelwch yn dda. Rydym
Date
11 March 2021
Time Starts:
14:00
Time Ends
16:00

Blogiau

 • Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
  Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
 • Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis
  Dysgwch fwy am ddod yn brentis yn Archwilio Cymru…
  Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis
 • Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
  Mae ein hadroddiad -
  Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn

Trydar