Prentisiaethau yn Archwilio Cymru

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru
11 Chwefror 2021
Eicon podlediad

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, dathliad wythnos gyfan yn y DU dros brentisiaethau a'r gwerth y maent yn ei roi i sefydliadau, rydym wedi siarad â'n prentis Adnoddau Dynol, Shannon a'n Partner Dysgu Adnoddau Dynol, Victoria Walters am eu profiadau.

Yn y recordiad isod, mae Shannon a Victoria yn sôn am fanteision prentisiaethau, manteision amrywiaeth mewn ymgeiswyr, mentora gwrthdro, a'r cyfleoedd datblygu gyrfa sydd ar gael i brentisiaid.

Canfuwch fwy am Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yn ein herthygl newyddion [yn agor mewn ffenestr newydd].