Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru

09 Tachwedd 2020
  • Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei ymateb i bapur gwyn Llywodraeth Cymru 'Cymru gynaliadwy: dewis gwell ar gyfer dyfodol gwell'. 

    Gellir gweld yr ymateb yn llawn ar y dudalen Ymgynghoriadau.