Ymgynghoriadau Blaenorol

Mae'r broses ymgynghori yn awr wedi dod i ben. 

Os hoffech dderbyn gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â’r ymgynghoriadau e-bostiwch post@archwilio.cymru.

  • Fe redom arolwg ar-lein am gyflenwi absenoldeb athrawon ond ni chyhoeddwyd unrhyw ddogfennau.