Cofnod datgelu

Noder nad yw'r cofnod hwn yn rhoi mynediad at bopeth sydd wedi'i ryddhau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Gweler paragraff 8 o'n polisi gwybodaeth i gael manylion am sut y caiff gwybodaeth ei dewis.

Dogfennau TGCh 16.03.22
Gwario Data 29.09.21