Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mwy am ein hofferyn data

  Mae ein hofferyn rhyngweithiol yn eich galluogi i edrych ar dueddiadau yng nghyllid y GIG hyd at 31 Mawrth 2021 ar gyfer Cymru gyfan ac ar gyrff iechyd unigol.

  Cymerwyd y data a ddefnyddir yn yr offeryn o gyllidebau Llywodraeth Cymru, datganiadau ariannol a archwilir yn annibynnol gan gyrff y GIG ac o gyflwyniadau data ariannol misol gan gyrff y GIG i Lywodraeth Cymru.

  Mae'r offeryn data yn dangos cyllid saith bwrdd iechyd, tair ymddiriedolaeth GIG ac un awdurdod iechyd arbennig yng Nghymru ac eleni mae'n manylu ar effaith COVID-19 ar eu gwariant net ac yn dangos y meysydd gwariant allweddol ar draws y GIG wrth ymateb i COVID-19.

  Gweld ein hofferyn data ar Gyllid GIG Cymru [agorir mewn ffenest newydd].

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Ymateb COVID-19 yn sbarduno cynnydd mawr yng ngwariant y GIG wrth i bedwar bwrdd iechyd dorri dyletswyddau ariannol unwaith eto

  View more
CAPTCHA