Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Canfu ein hadroddiad fod rheolaeth Llywodraeth Cymru o ddydd i ddydd ar gyllid myfyrwyr yn effeithiol; fodd bynnag, o ystyried y costau dan sylw, sydd wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, mae angen mwy o graffu.

  Mae'n bwysig nodi na fydd Llywodraeth Cymru yn cael popeth sy'n ddyledus iddo mewn ad-daliadau benthyciadau. Ac er nad yw Llywodraeth Cymru yn gwneud taliadau'n uniongyrchol i fyfyrwyr, rhaid iddo oruchwylio gwaith Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr a Cyllid Myfyrwyr Cymru i sicrhau bod y system yn cael ei gweinyddu'n effeithiol a'i bod yn sicrhau gwerth am arian.

  Rhwng 2018-19 a 2020-21, talodd Llywodraeth Cymru ychydig dros £20 miliwn y flwyddyn i Gwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr weinyddu cyllid myfyrwyr ar ei rhan.

  Mae Llywodraeth Cymru yn fodlon bod ganddi lais cyfartal wrth bennu amcanion polisi ar gyfer Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ond nid oes unrhyw sancsiynau gwirioneddol am beidio â chyflawni.

  Mae ein hadroddiad yn edrych ar y sefydliadau sy'n ymwneud â'r system cyllid myfyrwyr, yn ogystal â Llywodraeth Cymru – Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, Cyllid Myfyrwyr Cymru, Prifysgolion, Cyllid a Thollau EM.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae’r modd y mae Llywodraeth Cymru’n rheoli cyllid myfyrwyr o ddydd i ddydd yn effeithiol ond mae angen mwy o graffu o ystyried y costau cysylltiedig

  Gweld mwy
  ,
CAPTCHA