Gweithio mewn partneriaeth: Dal y drych i fyny

Medi 2018 - Fel y gŵyr pob un ohonom, mae heriau cynhenid yn gysylltiedig â gweithio mewn partneriaeth, ond mae hefyd o fudd enfawr i'r unigolyn y mae angen y gwasanaeth hwnnw arno.

People