Creu Cymunedau Cydnerth

Hydref 2018 - Hoffech chi’r cyfle i glywed mwy am amrywiaeth o brosiectau sy'n ceisio annog cymunedau o bob math i ddod yn fwy cydnerth?

People

Mae’r seminar hon yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru.  Mae nifer y cymunedau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am anghenion eu cymunedau penodol wedi cynyddu. Gall llawer o'r elfennau sy'n gwneud grŵp cymunedol llwyddiannus gael eu defnyddio, eu rhannu ag eraill a'u haddasu ar gyfer cymunedau eraill.