Seminar Rheoli Adeiladau yn Llwyddiant

09 Tachwedd 2020
  • Bu’r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal seminarau ar Reoli Adeiladau a ddenodd gynrychiolwyr o hyd a lled Cymru - gweler rhai o allbynnau’r diwrnod.

    Yn Rhagfyr ac Ionawr, bu’r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal seminarau yng Nghaerdydd ac yn Llanrwst ar Reoli Adeiladau. Roedd y rhain yn rhan o gyfres o seminarau ar Reoli Asedau, mewn cydweithrediad â’r Gweithgor Asedau Cenedlaethol.

    Daeth cynrychiolwyr i fynychu o hyd a lled Cymru ac o amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys llywodraeth leol, iechyd, parciau cenedlaethol, addysg ac awdurdodau heddlu. Buont yn gwrando ar siaradwyr oedd yn herio’r meddwl ac yn rhannu eu profiadau eu hunain yn y gweithdai. Gadawodd y cynrychiolwyr gyda syniadau am sut i ddatblygu rheolaeth adeiladau o fewn eu sefydliadau eu hunain.

    Yn y cyfamser, cymerwch olwg ar ein clipiau fideo [Agorir mewn ffenest newydd] o siaradwyr y seminar yn trafod eu prif negeseuon.