Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence

15 Mai 2023
 • Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).

  Yn ein herthygl ni mae'r Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton yn sôn am y pum ardal sy'n effeithio ar y sector llifogydd yng Nghymru, a wnaethon ni dynnu sylw yn ein hadroddiad am sut mae rheoli risg llifogydd yn gweithio yng Nghymru.

  Mae'n sôn am:

  • Capasiti'r gweithlu
  • Buddsoddiadau Tymor Hir
  • Integreiddio polisi ac arweinyddiaeth ar y cyd
  • Mesur perfformiad a darpariaeth
  • Datblygiad adeiladau

  Gallwch ddarllen ein herthygl yng nghylchgrawn APSE [yn agor mewn ffenestr newydd].

  Yn ddiweddar, cymerodd un o'n uwch archwilwyr, Seth Newman, ran yn Seminar Lliniaru Llifogydd a Newid Hinsawdd Ar-lein APSE a siaradodd ar y pwnc hwn. Gallwch lawrlwytho'r cyflwyniad o'u gwefan [yn agor mewn ffenest newydd].