Podlediad: Archwilio Cydnerthedd Cymunedol

Podlediad: Archwilio Cydnerthedd Cymunedol
Eicon swigen lleferydd gyda'r geiriau y Cyfnewidfa Arfer Da

Gwrandewch ar ein podlediad diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.

Yn rhifyn hwn o'r Gyfnewidfa mae ein tîm Llywodraeth Leol yn trafod rhai o'r ffactorau sy'n achosi tlodi yng Nghymru, yn ogystal â'r gwerth a ddarperir gan fentrau cymdeithasol, a phwysigrwydd cadw cyfoeth mewn cymunedau.

Gallwch wrando ar y podlediad isod, neu ddarllen y trawsgrifiad:

Darllenwch y Trawsgrifiad yn Gymraeg [agorir mewn ffenest newydd]

Darllenwch Trawsgrifiad yn Saesneg [agorir mewn ffenest newydd]

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gwrando ar hwn ac yn ei ganfod yn llawn gwybodaeth.