Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

"Nid Jyst y Drwgdybiedigion Arferol": Cyfweliad gydag Anne Collis

17 Chwefror 2022
 • Mae'r ffordd rydym yn deall ac yn gweithio i feithrin cydraddoldeb yn ein gweithleoedd, ein cymunedau a'n cymdeithas yn gyffredinol yn hanfodol bwysig.

  Anne Collis yw awdur yr adroddiad “Not Just the Usual Suspects: Designing a New Method for Public Consultation” ar gyfer Prifysgol Bangor. Mae hi hefyd yn gyd-sylfaenydd Barod – menter gymdeithasol a sefydlwyd ac sy'n cael ei rheoli gan gymysgedd o bobl ag anableddau dysgu a hebddynt. Yn y podlediad hwn mae Anne yn trafod methiannau a llwyddiannau polisi gofal cymdeithasol yng Nghymru, a’r hyn sydd angen ei newid i warantu "bywyd cyffredin" i bobl ag anableddau dysgu.

  Ymhlith y pynciau a drafodir yma mae'r gwahaniaeth rhwng amrywiaeth cefndir ac amrywiaeth barn, y mater cymhleth o 'lunio polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth' a chreu newid o’r cychwyn cyntaf.

  Gallwch wrando ar y podlediad isod neu ddarllen y trawsgrifiad a ddarparwyd:

  Darllenwch y trawsgrifiad yn y Gymraeg [agorir mewn ffenest newydd]

  Darllenwch y trawsgrifiad yn y Saesneg [agorir mewn ffenest newydd]

  Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gwrando ar hyn ac yn ei ganfod yn ddiddorol.