Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith

09 Tachwedd 2020
  • Mae Archwilio Cymru yn edrych ar rai o'r heriau i weithredu deddfwriaethol  

    Ar sail ei ymchwiliadau ôl deddfu pedwar deddf bwysig ar y cyd â phum adroddiad diweddar iawn, mae Archwilio Cymru’n rhoi sylw fan hyn i rai o’r heriau y mae awdurdodau lleol, cyrff cyhoeddus a sefydliadau sector gyhoeddus pan fyddant yn trio rhoi'r rhain ar waith.

    Mae’r cyhoeddiad ystyriaeth yma yn amlygu’r materion cyffredin sy'n codi i'r rhai sy'n ceisio gweithredu deddfwriaeth newydd, ac yn honni y byddai archwiliad ôl-ddeddfwriaeth o ba mor dda y mae cyfreithiau newydd yn cael eu gweithredu yn arfer da.

    Dysgwch mwy yma.