Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Cefnogi pobl Wcráin yng Nghymru - adroddiad cryno

12 Gorffennaf 2023
 • Ffeithiau allweddol

  • 7,118 o newydd-ddyfodiaid o Wcráin gyda lletywr yng Nghymru neu drwy’r cynllun uwch noddwr rhwng 6 Ebrill 2022 a 3 Hydref 2023.
  • 3,886 trwy Gynllun Cartrefi i Wcráin Llywodraeth y DU a oedd yn defnyddio lletywyr unigol yn y DU rhwng 6 Ebrill 2022 a 3 Hydref 2023.
  • 3,232 trwy gynllun uwch noddwr Llywodraeth Cymru rhwng 6 Ebrill 2022 a 3 Hydref 2023.
  • 56% o newydd-ddyfodiaid o Wcráin trwy Gynllun uwch noddwr Llywodraeth Cymru yn fenywod.
  • 26% dan 18 oed.
  • Cafodd oddeutu 40 o anifeiliaid anwes eu lletya trwy gynllun uwch noddwr Llywodraeth Cymru rhwng 6 Ebrill 2022 a 3 Hydref 2023.
  • 1,382 o bobl â Fisâu nad ydynt wedi teithio i’r DU eto ond sy’n dal i fod â hawl i wneud hynny dan Gynllun Uwch-Noddwr Llywodraeth Cymru o ran y sefyllfa ar 3 Hydref 2023.
  • 128 o bobl yn dal i fod mewn Canolfannau Croeso neu lety cychwynnol arall o ran y sefyllfa ym mis Ionawr 2024.
  • £61 miliwn wedi’i wario gan Lywodraeth Cymru ar ei hymateb i Wcráin yn 2022-23 (heb gynnwys cyllid a gafwyd gan Lywodraeth y DU ac a drosglwyddwyd yn uniongyrchol i awdurdodau lleol).
  • O leiaf £29.2 miliwn mewn cost net ar ôl ystyried cyllid ychwanegol gan Lywodraeth y DU a gadwyd gan Lywodraeth Cymru.
  • 9,510 o alwadau ac 16,942o negeseuon e-bost i ganolfan gyswllt Llywodraeth Cymru i gefnogi newydd-ddyfodiaid rhwng mis Mawrth 2022 a mis Medi 2023.
  • £35.7 miliwn o gyllid wedi’i gyllidebu ar gyfer 2023-24.