Bod yn Brentis yn Archwilio Cymru

Bod yn Brentis yn Archwilio Cymru
20 Mai 2021
Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes cyllid a chyfrifyddiaeth? Ydych chi'n ystyried gwneud cais i Raglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan? Gwrandewch ar ein pennod podlediad ddiweddaraf...

Yn y pennod podlediad hwn cewch glywed gan rai o'n prentisiaid am eu profiad nhw o astudio tuag at gymhwyster ariannol, y cymorth y maent wedi'u cael, a sut maent wedi addasu i'r heriau a osodwyd gan bandemig COVID-19.

Sut alla i wrando ar y bennod podlediad?

Gallwch wrando ar y recordiad podlediad isod drwy Soundcloud.

Neu fe alwch ddarllen y trawsgrifiad:

Darllenwch y trawsgrifiad yn Gymraeg [agorir mewn ffenest newydd]

Darllenwch y trawsgrifiad yn Saesneg [agorir mewn ffenest newydd]

Dysgwch fwy am y rhaglen a sut i wneud cais ar ein tudalen brentisiaeth [agorir mewn ffenest newydd].

Gobeithiwn y cewch foddhad wrth wrando iddo.