Archwilydd Cyffredinol yn anerch arweinwyr Llywodraeth Leol ynglŷn â'r her o newid yn y ddeng mlynedd nesaf

09 Tachwedd 2020
  • Roedd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn anerch cyfranogwyr allweddol mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru yn ddiweddar yng nghynhadledd CLlLC yn Llandudno.

    Yn y gynhadledd 'Cyngor 2025 - Gweledigaeth ar gyfer Llywodraeth Leol yng Nghymru' roedd yr Archwilydd Cyffredinol yn sôn am yr heriau a wynebir gan Lywodraeth Leol yn sgîl yr adroddiadau Williams a Silk a hefyd am bwysigrwydd parchu cymunedau cyfredol yng Nghymru wrth inni edrych at ad-drefnu gwasanaethau sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

    Nodiadau Adrodd Archwilydd Cyffredinol Cymru oddi wrth Gynhadledd CLlLC [PDF 282KB Agorir mewn ffenest newydd] - Gwasanaethau Cyhoeddus wedi'u datganoli a'r Her Newid yn y ddeng mlynedd nesaf